Thời Khóa Biểu

05:17 | 03/03/2021
09:25 | 26/02/2021
11:07 | 01/01/2021
04:07 | 09/12/2020
05:46 | 04/11/2020
03:09 | 31/10/2020
04:33 | 15/10/2020
Có điều chỉnh ở lớp QTMMT-K18 và LRMT-K20
11:26 | 04/09/2020
04:10 | 31/08/2020
Thời khóa biểu Khoa Công nghệ Thông tin, áp dụng năm học mới Các lớp kỹ thuật Sửa chữa-Lắp ráp máy tính, lớp Quản trị mạng máy tính tải file excel, mỗi sheet là thời khóa biểu 1 lớp. Khóa 20 mới nhập học có tên lớp-sheet là:  TC SCMT K20
08:45 | 30/06/2020
08:40 | 02/05/2020
(Áp dụng từ sau kỳ nghỉ phòng trách dịch Covid-19; Lưu ý sẽ có kế hoạch học bù cho ngày thứ bảy 02/5/2020)
09:50 | 26/04/2020
Trang:   1 | 2 | 3 | 4