Giới thiệu đơn vị

Giới thiệu Khoa Công nghệ Thông tin

 (Tập thể GV cơ hữu Khoa Công nghệ Thông tin)

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập từ năm học 2018-2019 trên cơ sở Tổ Tin học thuộc Khoa Điện - Điện tử và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Từ năm 2001 Tổ Tin học chuyên giảng dạy các môn học chung và các lớp bồi dưỡng - chuyên đề CNTT, đến năm 2005 Trường Dạy nghề (tên Trường lúc bấy giờ) được phép đào tạo nghề Kỹ thuật Sửa chữa- Lắp ráp Máy tính, đến năm 2010 được phát triển đào tạo thêm nghề Quản trị mạng máy tính.

Các nghề đạo tạo hiện nay:

 - Cao đẳng Quản trị mạng máy tính (tốt nghiệp văn hóa 12/12- học 3 năm)

 - Trung cấp Quản trị mạng máy tính (hoàn thành văn hóa 12/12- học 2 năm; nếu tốt nghiệp 9/12- học 3 năm)

 - Cao đẳng Kỹ thuật Sửa chữa - lắp ráp máy tính (tốt nghiệp văn hóa12/12- học 3 năm)

 - Trung cấp Kỹ thuật Sửa chữa - lắp ráp máy tính (hoàn thành văn hóa 12/12- học 2 năm; nếu tốt nghiệp 9/12- học 3 năm)

* Ngoài ra Khoa CNTT còn đào tạo các lớp ngắn hạn, bồi dưỡng, chuyên đề  ứng dụng tin học như:

          - Chương trình đào tạo Chứng chỉ Kỹ năng CNTT (thay cho chứng chỉ tin học, A, B trước đây)

          - Chương trình đào tạo Chứng chỉ Corel

          - Chương trình đào tạo Chứng chỉ Autocad

          - Chương trình đào tạo Chứng chỉ lập trình Vi điều khiển (trên chíp 89xx, PIC, AVR, Arduino...)

          - Chương trình đào tạo Chứng chỉ lập trình điều khiển tự động (trên PLC, ZEN,...)

          - Chương trình đào tạo Tin học văn phòng

          - Chương trình đào tạo chứng chỉ Tiếng Anh,...

Hiện nay Khoa CNTT có 4 giảng viên, ngoài ra còn có các giảng viên khác được mời đến theo từng thời điểm đào tạo.

 Các Thành viên- giảng viên trong Khoa:  

Văn Sỹ Nghi, Giảng viên-Phụ trách Khoa CNTT (kiêm nhiệm)- ĐT 09 1415 4747;

Trần Thị Thu Tuyền, Giảng viên -Tổ trưởng chuyên môn;

Nguyễn Văn Thía, Giảng viên;

Nguyễn Hữu trực, Giảng viên.

.