Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu Khoa Công nghệ Thông tin, áp dụng năm học mới

Các lớp kỹ thuật Sửa chữa-Lắp ráp máy tính, lớp Quản trị mạng máy tính tải file excel, mỗi sheet là thời khóa biểu 1 lớp. Khóa 20 mới nhập học có tên lớp-sheet là:  TC SCMT K20

Các lớp kỹ thuật Sửa chữa-Lắp ráp Máy tính, lớp Quản trị mạng máy tính  xem file tại đây

tải file excel, mỗi sheet là thời khóa biểu 1 lớp.

Khóa 20: có tên lớp là:  TC LRMT 20

Các tin khác