Kết quả thi

Kết quả thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin (24/5/2020)

10:36 | 29/05/2020

Kết quả thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin (THI NGÀY 24/5/2020)

Khóa thi ngày:24/5/2020          
SBD Họ tên thí sinh Ngày sinh LT TH Xếp loại
K0006 LÊ QUỐC BẢO 28/09/2002 5,5 5 Đạt
K0024 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 26/08/2003 7 6,5 Đạt
K0049 ĐỖ ANH  HÀO 23/02/2001 5 6,25 Đạt
K0064 MA VĂN HỘI 28/08/2002 5 5 Đạt
K0068 NGUYỄN HUY HÙNG 19/07/2003 8 6 Đạt
K0069 TRẦN KHÁNH HƯNG 22/12/2002 9 6,75 Đạt
K0076 NGUYỄN THỊ BÍCH KIỀU 20/05/2004 7,5 6 Đạt
K0097 K PĂ HỜ MAI 17/11/2000 8,5 5 Đạt
K0108 VƯƠNG ĐẠI NGUYÊN 18/08/2004 5,5 5 Đạt
K0111 TRƯƠNG NGỌC  NHÂN 26/06/2001 7 6,5 Đạt
K0114 TRẦN TRỌNG NHANH 22/06/1999 8 6,5 Đạt
K0117 TÔ ĐỨC NHƯ 19/02/2001 8 5,5 Đạt
K0137 PHẠM NGỌC SƠN 15/07/2002 8 6 Đạt
K0144 HỒ QUANG THẮNG 04/05/2001 8 7,5 Đạt
K0161 ĐINH VĂN TOÀN 21/01/1997 7,5 5 Đạt
K0162 LÊ NGUYỄN PHI TOÀN 14/10/2003 9 6,5 Đạt
K0164 NGUYỄN VĂN TRÀ 23/03/2000 6,5 5,5 Đạt
K0167 LÊ THỊ THÙY TRANG 03/06/2001 9,5 5 Đạt
K0172 TRƯƠNG QUANG TRUNG 21/02/2002 7 5,5 Đạt
K0173 TRẦN QUỐC TRUNG 23/10/2003 7 5 Đạt
K0176 NGUYỄN MINH TUÂN 18/02/2001 7 5 Đạt
K0185 TRƯƠNG HỒ HUỲNH UYÊN 22/07/2004 6 5 Đạt
K0188 NGUYỄN LÊ TOÀN VĂN 31/01/2002 5 5,5 Đạt
K0196 TRƯƠNG NGỌC VƯƠNG 15/04/2002 8 5 Đạt
K0201 NGUYỄN VÕ VĂN CHƯƠNG 23/10/2003 8,5 6 Đạt
K0204 CAO TẤN ĐẠT 05/06/2004 8 5 Đạt
K0206 NGUYỄN NGỌC HUY 15/07/2004 5 5 Đạt
K0207 NGUYỄN QUỐC HUY 24/05/2004 7 6,5 Đạt
K0208 HỒ TÚ MINH 07/01/2003 8,5 5,5 Đạt
K0209 PHẠM HÀ NAM 23/04/2004 7 5 Đạt
K0210 ĐINH THỊ QUỲNH NHƯ 06/08/1983 5 7 Đạt
K0213 KPÁ Y THÁI 16/07/2001 5 5,5 Đạt
K0215 VÕ QUANG TIỆP 11/12/1999 7 6,5 Đạt
K0217 HUỲNH ĐỖ HIẾU TRUNG 11/06/2004 7,5 6 Đạt
K0009 BÙI CÔNG BÌNH 15/08/2001 2   Hỏng
K0034 ĐỖ THÀNH ĐẠT 05/12/2002 3 0,5 Hỏng
K0061 NGUYỄN HUY HOÀNG 26/10/2002 4 1 Hỏng
K0085 TRƯƠNG PHƯƠNG LINH 01/02/2004 3,5 3 Hỏng
K0095 NGUYỄN THÀNH LUÂN 15/09/2002 2,5   Hỏng
K0189 ĐOÀN MINH 26/11/2002 4 5 Hỏng
K0211 NGUYỄN PHAN ANH QUÝ 28/11/2004 4,5 6 Hỏng
K0212 NAY Y SI 28/09/2001 3 5,5 Hỏng
K0214 HUỲNH THÁI THƠ 08/07/2002 4,5 5,5 Hỏng
K0216 MAI ĐẶNG TOÀN 15/10/2002 3,5 0 Hỏng
K0219 PHAN XUÂN TÙNG 16/08/2003 3 5 Hỏng

CÁC THÍ SINH THI HỎNG ĐỢT NÀY, ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THI LẦN SAU VÀO THÁNG 6/2020

LIÊN HỆ ĐẾN PHÒNG MÁY TÍNH ĐỂ HỌC LẠI VÀ LÀM HỒ SƠ THI

Các tin khác