Tuyển sinh

BIỂU GIÁ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định 56/QĐ-CĐN, ngày 14 tháng 01 năm 2022)

Áp dụng đối với các lớp khai giảng kể từ ngày 20/01/2022 trở về sau

TT

HẠNG XE

HỌC PHÍ/HV/KHÓA (đồng)

1

B1 Số sàn

9.000.000

2

B1 Số tự động

10.000.000

3

B2 (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi,...)

9.500.000

4

C (ô tô tải, ...)

12.000.000

5

Nâng hạng 1 bậc

6.000.000

6

Nâng hạng 2 bậc

8.500.000

Đối với loại xe MÔ TÔ (xe hai bánh) hạng A1  thì  học phí là 210.000đ

(kèm file pdf)

 

Các tin khác