Tin tức

10:12 | 22/03/2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Số:  78  /QĐ - CĐN, ngày   17   tháng  3 năm 2023

V/v Quy định mức thu học phí đào tạo lớp lái xe cơ giới đường bộ

 

          Quyết định này thay thế Quyết định số 361/QĐ-CĐN ngày 29/7/2022 về việc Quy định mức thu học phí đào tạo các lớp lái xe cơ giới đường bộ.

 

 

BẢNG GIÁ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số  78  /QĐ-CĐN ngày  17/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Phú Yên)   

STT

Loại giấy chứng nhận, hạng giấy phép lái xe

Đơn giá 

(ĐVT : Đồng)

 

I

Mức thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo từng hạng giấy phép lái xe

 

1

B1- số sàn (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có 1 rơ móc, có trọng tải dưới 3500kg không kinh doanh vận tải)

13.200.000

 

 

2

B1- số tự động (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có 1 rơ móc, có trọng tải dưới 3500kg không kinh doanh vận tải)

14.200.000

 

 

 

3

B2 (ô tô khách đến 9 chỗ ngồi, ô tô tải, đầu kéo có rơ móc có trọng tải dưới  3500kg có kinh doanh vận tải)

13.800.000

 

4

 

C (ô tô tải, đầu kéo có rơ móc có trọng tải từ 3500kg trở lên)

 

17.200.000

5

 - Nâng 1 hạng

6.900.000

6

 - Nâng 2 hạng

9.500.000