Thông tin tuyển sinh

Công khai học phí các hệ đào tạo lái xe ô tô (điều chỉnh)

03:49 | 02/08/2019
Kể từ ngày 15/8/2019, học phí đào tạo lái xe ô tô Hạng B2: 8.500.000đ/khóa; Hạng C: 10.500.000đ/khóa...

BIỂU GIÁ HỌC PHÍ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ

(Ban hành kèm theo Quyết định 335/QĐ-CĐN, ngày 31 tháng 7 năm 2019)
Áp dung đối với các lớp khai giảng kể từ ngày 15/8/2019TT

HẠNG XE

HỌC PHÍ/HV/KHÓA (đồng)

1

B1 Số sàn

8.000.000

2

B1 Số tự động

9.200.000

3

B2

8.500.000

4

C

10.500.000

5

Nâng hạng 1 bậc

3.850.000

6

Nâng hạng 2 bậc

5.500.000