Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu khoa CNTT, áp dụng từ ngày 20.5.2024

12:07 | 17/05/2024

Lớp TC sửa chữa, lắp ráp Máy tính  có thêm môn mới.

Bắt đầu học từ chiều thứ hai 20.5.2024.

Xem file kèm

các lớp khác không thay đổi.

 

Các tin khác