Tài liệu học tập

03:22 | 11/06/2020
Khoa Công nghệ Thông tin Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên được trang bị nhiều máy hiện sóng loại hiện đại để sinh viên sử dụng thực hành kiểm tra các bo mạch máy tính...
11:49 | 18/04/2020
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Zoom. Từ màn hình chính của Smart Phone/Tablet chọn biểu tượng tên là CH Play/ Play Store như mục 1
08:30 | 03/05/2019
Học Điện tử Cơ bản, sử dụng Đồng hồ đo (VOM)
03:45 | 24/03/2019
Hướng dẫn cài LED màn hình P10 đơn sắc bằng LED player 6.0
02:40 | 15/02/2019
03:08 | 12/10/2018
09:53 | 12/09/2018
Tài liệu tham khảo Lập trình vi điều khiển (Arduino)