Thông báo

Mời các thí sinh đến nhận thẻ dự thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin theo quy chuẩn quốc gia

09:30 | 16/03/2022
Đây là kỳ thi quan trọng nhằm đạt chuẩn đầu ra về kiến thức CNTT đối với bậc Trung cấp- Cao đẳng, nhận điểm khuyến khích trong kỳ thi TN THPT, chứng minh năng lực tin học trong hồ sơ việc làm,...

Nhận giấy báo thi vào thứ sáu 17,18/03/2022. 

Chú ý:

- Khi đến thi nhớ mang theo Giấy báo thi này, bản chính CMND/CCCD để đối chiếu nhận dạng thí sinh tránh đi thi hộ (nếu chưa có CMND thì mang theo thẻ sinh viên)

- Thực hiện đúng ngày, giờ thi; địa chỉ thi;

- Nhớ Số báo danh (để đăng nhập khi vào phần mềm thi);

- Mật khẩu (để vào phần mềm thi).

Các tin khác