Thông báo

Mời nhận Chứng chỉ Công nghệ thông tin (chứng chỉ chuẩn quốc gia)

09:12 | 05/03/2022

Mời tất cả các thí sinh đã thi đạt tại các kỳ thi từ ngày 15/01/2022 trở về trước đến nhận chứng chỉ

Hiện nay đang có khóa học cấp tốc để phục vụ cho kỳ thi đợt 19/3/2022

mời các học viên đăng ký tham gia, hạn cuối chốt hồ sơ thi vào ngày 14/3/2022.

Liên hệ ĐT, zalo 09 1415 4747

Các tin khác