Thông báo

Mời đến nhận Giấy báo dự thi Chứng chỉ CNTT , ngày thi 02/8/2020

09:12 | 30/07/2020

Đây là thông tin trên Giấy báo dự thi, Khi vào thi nhớ mang giấy báo thi này và mang theo CMND để đối chiếu

Nhằm ứng phó tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong cộng đồng.

Hội đồng thi thông báo đến toàn bộ thí sinh dự thi tự trang bị khẩu trang và được sát khuẩn tại trung tâm trước khi vào thi.

Báo cho thí sinh: PHAN HOÀNG BẢO
Sinh ngày: 08/04/2003
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2020
Tại: TRUNG TÂM GDTX PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên

Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K4/2020

  Số báo danh: K0004  Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 01 - Xuất 1   Mật khẩu: 945716

 
 
Báo cho thí sinh: PHẠM CẢNG
Sinh ngày: 15/07/1995
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2020
Tại: TRUNG TÂM GDTX PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K4/2020
 Số báo danh: K0006  Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 01 - Xuất 1   Mật khẩu: 886993

 

Báo cho thí sinh: NGUYỄN HUY HOÀNG
Sinh ngày: 26/10/2002
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 06 giờ 45 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2020
Tại: TRUNG TÂM GDTX PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K4/2020

  Số báo danh: K0030  Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 02 - Xuất 1   Mật khẩu: 516492

 

Báo cho thí sinh: NGUYỄN ĐỨC QUỐC
Sinh ngày: 05/09/2003
Đơn vị dự thi: Trường CĐ Nghề Phú Yên
Thời gian tập trung: 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2020
Tại: TRUNG TÂM GDTX PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Nguyễn Huệ, TP.Tuy Hòa, Phú Yên
Để làm thủ tục tham dự kỳ thi: SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT-K4/2020

Số báo danh: K0063  Phòng máy-xuất thi: Phòng máy 01 - Xuất 2   Mật khẩu: 696381

 

Các tin khác