Sản phẩm và Hình ảnh hoạt động

Mô hình Vườn/Nhà thông minh (Điều khiển, theo dõi các thông số từ xa)

02:23 | 14/11/2018

Mô hình Vườn/Nhà thông minh (Điều khiển và theo dõi các thông số từ xa)


Các thông tin về mô hình này (tại đây) .pdf
Điều khiển thử tại đây
  (liên hệ số ĐT 0914154747 để được ĐK thử nghiệm, thanks)