• flash TTNNTH 1
  • flash TTNNTH 2

TIN TIÊU ĐIỂM

Thông báo nhận chứng chỉ Công nghệ thông tin
Mời các HSSV có kết quả thi đạt CNTT- khóa khi ngày 09/12/2018 đến VP Trung tâm để nhận chứng chỉ. Đây là chứng chỉ chuẩn quốc gia, HSSV sử dụng chứng chỉ này để minh chứng năng lực CNTT khi ra trường, hoặc để bổ túc hồ sơ dự thi TN THPT nhằm hưởng điểm ưu tiên,...


Khai giảng Lớp Chứng chỉ Tin học (khóa 12) Dự kiến thi vào tháng 6/2019, lớp học cấp tốc, ôn tập,... ...

Công khai học phí các lớp Chứng chỉ Ngoại ngữ- Tin học Công khai học phí các lớp Chứng chỉ Ngoại ngữ- Tin học ...