• flash TTNNTH 1
  • flash TTNNTH 2

TIN TIÊU ĐIỂM

Thông báo mở lớp Chứng chỉ Công nghệ thông tin, và kết quả thi Chứng chỉ Công nghệ Thông tin ngày 6/9/2020
100% thí sinh dự thi đều có kết quả đạt, tại khóa thi ngày 6/9/2020, mở khóa mới sẽ thi vào ngày 27/9/2020

 

Khai giảng lớp và Lịch thi tháng 6 Chứng chỉ Công nghệ Thông tin (chứng chỉ theo chuẩn quốc gia)

Khai giảng lớp và Lịch thi tháng 6 Chứng chỉ Công nghệ Thông tin (chứng chỉ theo chuẩn quốc gia) Thi: 21/6/2020; hạn cuối nộp hồ sơ thi vào ngày 15/6/2020; khai giảng lớp mới vào ngày 22/6/2020 ...

Công khai học phí các lớp Chứng chỉ Ngoại ngữ- Tin học Công khai học phí các lớp Chứng chỉ Ngoại ngữ- Tin học ...