• flash TTNNTH 1
  • flash TTNNTH 2

TIN TIÊU ĐIỂM

Khai giảng lớp và Lịch thi tháng 6 Chứng chỉ Công nghệ Thông tin (chứng chỉ theo chuẩn quốc gia)

Khai giảng lớp và Lịch thi tháng 6 Chứng chỉ Công nghệ Thông tin (chứng chỉ theo chuẩn quốc gia) Thi: 21/6/2020; hạn cuối nộp hồ sơ thi vào ngày 15/6/2020; khai giảng lớp mới vào ngày 22/6/2020 ...