Tuyển sinh

Công khai học phí lái xe MÔ TÔ HẠNG A1

(Ban hành kèm theo Quyết định 70/QĐ-CĐN, ngày 21 tháng 01 năm 2022)

Áp dụng đối với các lớp lái xe MÔ TÔ HẠNG A1 khai giảng kể từ ngày 25/01/2022 trở về sau

210.000 đ/HV/Khóa

Thời gian đào tạo: 12g

 

Các tin khác