Tin tức

Bảng công khai học phí các lớp Chứng chỉ Ngoại ngữ- Tin học

Tại Trường Cao đẳngNghề Phú Yên

STT

Lớp

Chứng chỉ

Thời gian khóa học

Số tiền học lần đầu/học viên

Số tiền học lại, ôn thi lại

Số tiền dự thi Lần đầu

Số tiền dự thi từ lần 2 trở đi

1

Công nghệ Thông tin cơ bản

Chứng chỉ CNTT Cơ bản- mẫu phôi do Bộ Giáo dục-ĐT cấp

Từ 1- đến 3 tháng

400.000

Miễn phí

400.000đ/thí sinh

(nếu có thẻ HSSV thì 350.000đ/thí sinh)

390.000đ/thí sinh

(nếu có thẻ HSSV thì 340.000đ/thí sinh)

2

Công nghệ Thông tin Nâng cao

Chứng chỉ CNTT Nâng cao- mẫu phôi do Bộ Giáo dục-ĐT cấp

Từ 1- đến 3 tháng

400.000

Miễn phí

450.000đ/thí sinh

440.000đ/thí sinh

3

Tiếng Anh (B)

Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B

Từ 1- đến 3 tháng

(đang tạm dừng, chờ có thông báo mới)      

4

Ôn tập thi CNTT

Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B

Từ 5 đến 15 ngày

(đang tạm dừng, chờ có thông báo mới)      

5

Ôn tập thi Tiếng anh (B)

Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ B

Từ 5 đến 15 ngày

(đang tạm dừng, chờ có thông báo mới)      

6

Lớp lập trình Vi điều khiển

Giấy Chứng nhận

Từ 1 đến 2 tháng

400.000

Miễn phí

85.000đ/thí sinh

 

7

Lớp Autocad

Giấy Chứng nhận

Từ 1 đến 2 tháng

400.000

Miễn phí

85.000đ/thí sinh

 

8

Lớp Photoshop

Giấy Chứng nhận

Từ 1 đến 2 tháng

400.000

Miễn phí

85.000đ/thí sinh

 

9

Các Lớp chuyên đề Tin học ứng dụng khác

Giấy Chứng nhận

Tùy nội dung chuyên đề

 (Tùy số lượng HV)

 

(Tùy số lượng HV)

 

Khai giảng thường xuyên, mỗi lớp tối thiểu 10HV.

Lịch học vào các buổi tối từ 16 giờ 30, hoặcvào các ngày thứ bảy, chủ nhật, hoặc vào các buổi khác theo nhu cầu đa số họcviên tham gia học.

Ghi chú: Tiền lệ phí thi CNTT theo quy định của Trungtâm sát hạch, áp dụng cho toàn tỉnh Phú YênLiên hệ: ĐT 0914154747 hoặc đăng k ý nhanh  tại đây