Tài liệu học tập

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI trắc nghiệm và thực hành khi dự thi Chứng chỉ Công nghệ Thông tin trên máy tính

07:00 | 04/06/2020
Các kiến thức cần biết khi dự thi trên máy tính; cách mở phần mềm dự thi, đăng nhập bằng số Báo danh và mật khẩu, mở đề thi và nộp bài,...

file kèm, tải file về máy và xem chi tiết

Các tin khác