Giới thiệu đơn vị

Phòng Đào tạo

11:03 | 29/01/2019

1. Chức năng Phòng Đào tạo

- Lập kế hoạch và tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu hằng năm.

- Lên kế hoạch và thực hiện công tác tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, dạy nghề thường xuyên, đào tạo liên thông, liên kết đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đào tạo thường xuyên, công tác giáo dục các môn văn hóa nghề, văn hóa GDTX cấp THPT.

- Quản lý các hợp đồng đào tạo.

- Phụ trách công tác đăng ký bổ sung các hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên. 

- Lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động thi tay nghề giỏi cho đối tượng HSSV, hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giỏi, hội thi thiết bị dạy học (dạy nghề tự làm).

- Lập kế hoạch thi tốt nghiệp các trình độ đào tạo, tốt nghiệp văn hóa nghề hằng năm (không kể các lớp do các trung tâm phụ trách).

- Kiểm tra kế hoạch giảng viên, thời khóa biểu của các khoa; theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên, nề nếp dạy và học.

- Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi trong tất cả các ngành nghề đào tạo của trường. Tổ chức quản lý các hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HSSV trong Nhà trường.

- Phụ trách toàn bộ các lĩnh vực về chuyên môn của công tác thư viện.

- Quản lý việc cấp phôi bằng, chứng chỉ.

- Thực hiện ghi chép, bảo quản, lưu trữ hồ sơ sổ sách chuyên môn theo quy định.

- Lập bảng điểm của HSSV khi hoàn thành khóa học, tốt nghiệp ra trường.

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của phòng.

- Thực hiện những công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Danh sách nhân sự:

Số TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1

Nguyễn Hồng Phong

Thạc sỹ

Trưởng phòng

2

Phan Lê Minh Tuấn

Thạc sỹ

Viên chức

3

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Cử nhân

Viên chức

4

Nguyễn Thị Hương

Cử nhân

Nhân viên

5

Hàng Thị Mỹ Dung

Cử nhân

Viên chức

6

Nguyễn Thị Như Cẩm

Cử nhân

Nhân viên

 

Số điện thoại: 0257.3843192 – 0257.3841915