TIN TUYỂN DỤNG

TB ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠO NGUỒN VINPEARL TRAINEE 2018 – 2019

10:00 | 01/11/2018

                     THÔNG BÁO

V/v ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠO NGUỒN VINPEARL TRAINEE 2018 – 2019

Căn cứ theo thỏa thuận hợp tác đã kí giữa Vinpearl và nhà trường,

Vinpearl kính gửi kế hoạch về việc nhận đăng ký chương trình thực tập tạo nguồn Vinpearl Trainee cho năm học 2018 – 2019 như sau:

1.      Thời gian, địa điểm thực tập.

-  Thời gian: từ tháng 12/2018 đến tháng 09/2019

-  Địa điểm thực tập: hệ thống Vinpearl trong cả nước

2.      Đối tượng tham gia: Sinh viên năm cuối, cam kết sau khi thực tập sẽ làm việc tại Vinpearl, các trường hợp khác cần sẽ xem xét tiếp nhận theo nhu cầu của doanh nghiệp.

3.      Tiêu chuẩn thực tập sinh:

TIÊU CHÍ

VINPEARL TRAINEE

MANAGEMENT TRANIEE

Ngoại hình

Nữ : trên 1,58m. Nam: Trên 1,65m, sức khỏe tốt, khuôn mặt ưa nhìn, chỉn chu.

Nữ : trên 1,58m. Nam: trên 1,65m, sức khỏe tốt, khuôn mặt ưa nhìn, chỉn chu

Ngoại ngữ

Giao tiếp tốt các thứ tiếng như Anh, Hoa, Hàn, Nhật,Nga…cho ngành Du lịch

Giao tiếp tốt các thứ tiếng như Anh, Hoa, Hàn, Nhật,Nga…cho ngành Du lịch

Nghiệp Vụ

Đang học ngành Dịch vụ, Du lịch, Khách sạn, Chế biến món ăn, Nhà hàng hoặc ngành gần Du lịch như QTKD, Ngoại ngữ, sư phạm, sự kiện, …

-    Có tài năng, thành tích học tập xuất sắc

-    Năng lực lãnh đạo: Đã và đang làm những chức vụ quản lý, lãnh đạo trong Trường, lớp, đoàn, hội, CLB…

-    Có đề tài NCKH liên quan đến Vinpearl hoặc ngành KS – NH.

Thái độ

Yêu nghề, thực sự muốn làm việc tại Vinpearl - môi trường chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế, mong muốn thăng tiến trong công việc.

 

- Yêu nghề, thực sự muốn làm việc tại Vinpearl - môi trường chuyên nghiệp đắng cấp quốc tế, mong muốn thăng tiến trong công việc.

- Nguyện vọng ứng tuyển vào các vị trí quản lý, lãnh đạo ngay sau khi tốt nghiệp

4.   Thời gian nhận đăng ký thực tập:

Bắt đầu: 15/10/2018 , kết thúc 15/11/2018

5.    Cách thức đăng kí:

- Đăng kí trực tiếp: Nhà trường tổng hợp danh sách SV đăng kí ( Theo mẫu và có xác nhận của trường ).

- Đăng kí cá nhân: SV gửi CV (theo mẫu) + giấy giới thiệu của nhà trường gửi về Email: v.nganhtb@vinpearl.com

Thông tin liên hệ:

Bộ phận Tạo nguồn nhân lực

CBLĐ Phụ trách: Nguyễn Thị Kim Khánh – Giám đốc Tạo nguồn Nhân lực

Phụ trách liên hệ: Huỳnh Thục Bảo Ngân – Quản lý Tạo nguồn Nhân lực Khu vực Miền Nam. ĐT :  02837411088- Ext: 5218/  0949.99.13.18/ 0939.539.529


 

TRƯỜNG ………………..........................

Số:………../TRAINEE - VP2018

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÍ

THỰC TẬP SINH TẠO NGUỒN - VINPEARL TRAINEE

Họ và tên: .....................................................Lớp:.................................Sinh viên năm:...................

Sinh ngày: .......................Giới tính: ........... .Chiều cao.........................Cân nặng...........................

CMND/CCCD số: ..............................          Nơi cấp:...........................Ngày cấp:..... ...........................

Địa chỉ................................................................................................................................... ....................

Số điện thoại:..............................................  Số điện thoại gia đình:................................................

Facebook:..................................................... Email..........................................................................

Chuyên ngành học: .........................................................................................................................

Thời gian thực tập tại công ty: từ ......./....../201.....  đến ......../......./201......

Vị trí đăng ký:...............................................Địa điểm đăng ký thực tập....................................... ......

Kết quả mong đợi sau khi hoàn thành chương trình thực tập tạo nguồn: ........................................

................................................................................................................................................... .................

Bằng việc kí kết vào phiếu đăng kí này, Tôi xác nhận tự nguyện đăng kí ứng tuyển vào chương trình thực tập tạo nguồn do Công ty Cổ phần Vinpearl tổ chức và cam kết làm việc tại Vinpearl sau khi kết thúc đợt thực tập. Tôi đồng ý tuân thủ mọi quy định của nhà trường và quy định của công ty. Trường hợp tôi vi phạm hoặc tự ý hủy bỏ đợt thực tập sẽ chịu trách nhiệm với Công ty, Nhà trường và chịu trách nhiệm bồi hoàn mọi chi phí của chương trình theo đúng quy định (chi phí đi lại, ăn, ở, tuyển dụng, đào tạo,...).

                                                             TPHCM , ngày…….tháng......năm 20......

Ý KIẾN CỦA CHA/MẸ SINH VIÊN

(Ghi ý kiến và ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

         NGƯỜI ĐĂNG KÍ

         (Ký, ghi rõ họ tên)

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

                                                                                                                                                    

 

Chương trình thực tập tạo nguồn - Vinpearl Trainee do Công ty Cồ phần Vinpearl - thuộc Tập đoàn Vingroup tổ chức. Ứng viên tham gia chương trình cần gửi bảng cứng đã kí về văn phòng Khoa. Đồng thời gửi file mềm về Email: v.nganhtb@vinpearl.com để hoàn tất thủ tục đăng kí. Liên hệ: Ms Ngân: 0939.539.529 or 0949.99.13.18.Tên đơn vị:

Cán bộ phụ trách:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TẠI VINPEARL

STT

TRƯỜNG

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

DD/MM/YYYY

QUÊ QUÁN

NGÀNH HỌC

SV NĂM

ĐỊA ĐIỂM

VỊ TRÍ

THỜI GIAN THỰC TẬP

ONBOARD

SỐ ĐT

EMAIL

TIÊU CHUẨN

1

CĐ Nghề Kiên Giang

Dương Thị Tú Anh

Nữ

22/11/1995

Hương trà, Huế

Quản trị Khách Sạn

3

Vinpearl Phú Quốc

Tùy đơn vị phân bổ

3 tháng

29/10/2018

0828295828

duongthituanh221199@gmail.com

Nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày tiếp nhận:

Ngày lập:

Người tiếp nhận

Người lập:

 

 

(Ghi chú: cần trình bày bảng này trên bảng tính excel )

Các tin khác