Ký hiệu:
Nơi ban hành:  
Trích yếu:
Ngày ký: dd/mm/yyyy
 
     
 
Danh sách các văn bản nghị quyết
  Ký hiệu Ngày ký Về việc
CV 6089/BGDĐT-GDTX 27-10-2014   Quy đổi chứng chỉ NNTH ABC theo chứng chỉ 6 bậc Việt Nam tham chiếu chuẩn Châu Âu
3755/BGDĐT-GDTX, 03-08-2016   CV 3755/BGDĐT-GDTX, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
TT08/2017/TT-BLĐTBXH 10-03-2017   Phụ lục kèm theo QĐ chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN
TT08/2017/TT-BLĐTBXH 10-03-2017   Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
TT03/2017/TT-BLĐTBXH 01-03-2017   Bộ LĐTBXH quy định xây dựng và thẩm định, ban hành chương trình nghề
TT07/2017/TT-BLĐTBXH 10-03-2017   Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
TT 05/2017/TT-BLĐTBXH 02-03-2017   Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ TC-CĐ
74/2014/QH13 00-00-0000   Luật giáo dục nghề nghiệp
18/2013/TT-BKHCN 01-08-2013   Thông tư hướng dẫn một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/03/2012 của Chính Phủ
09//2008/TT-BLĐTBXH 27-06-2008   Thông tư hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề
26/2007/QĐ-BLĐTBXH 24-12-2007   Quyết định ban hành quy chế công tác HSSV trong cơ sở dạy nghề hệ chính
03/2010/TT-BGDĐT 11-02-2010   Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy
630/QĐ-TTg 29-05-2012   Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020
18/CT-TTg 30-05-2012   Chỉ thị về việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2012
27/2012/NĐ-CP 06-04-2012   Nghị định quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
29/2012/NĐ-CP 12-04-2012   Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
31/2012/NĐ-CP 12-04-2012   Nghị định qui định mức lương tối thiểu chung
07/2012/TT-BGDĐT 17-02-2012   Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, qui trình, thủ tục và hồ sơ xết tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú
1549 /QĐ-BNN-TCCB 18-10-2011   Quyết định phê duyệt chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn
54/2011/NĐ-CP 04-07-2011   Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
 
 
     
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537