Ký hiệu:
Nơi ban hành:  
Trích yếu:
Ngày ký: dd/mm/yyyy
 
     
 
Danh sách các văn bản nghị quyết
  Ký hiệu Ngày ký Về việc
37/QĐ-CĐN 17-01-2013   Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý khai thác nhà nuôi chim yến
741/QĐ-CĐN 01-10-2012   Quyết định ban hành biểu mẫu hồ sơ thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp
03/QĐ-CĐN 09-01-2012   Quyết định về việc ban hành Qui định về lề lối làm việc cơ quan trong công tác hành chính-tổ chức của trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
21/QĐ-UBND 10-09-2012   Quyết định về việc ban hành quy định về khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm thực hiện kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân
305/QĐ-CĐN 31-12-2011   Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng nghề Phú Yên
552/QĐ-CĐN 31-07-2012   Quyết định thành lập ban "Nghiên cứu lần vết" của trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
548/QĐ-CĐN 26-07-2012   Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm học 2012-2013
122/QĐ-CĐN 16-03-2008   Hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thực hiện đối với môn học, mo đun có bố trí học tập tại doanh nghiệp
472/QĐ-CĐN 06-07-2012   Quyết định thành lập tổ công vụ trường Cao đẳng nghề Phú Yên
382/QĐ-CĐN 12-06-2012   Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ ngày 12/6/2012
203/QĐ-CĐN 30-03-2012   Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ ngày 30/03/2012
112/QĐ-CĐN 05-03-2012   Sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ trường Cao đẳng nghề Phú Yên
40/2011/NQ-HĐND 16-12-2011   Nghị quyết 40/2011/NQ-HĐND tỉnh Phú Yên ban hành ngày 16/12/2011 về quy định mức thu học phí tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp công lập do địa phương quản lý từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015
355/QĐ-CĐN 07-06-2012   Quy định phòng cháy và chữa cháy
647/QĐ-UBND 08-05-2012   Quyết định phê duyệt bổ sung điều lệ trường Cao đẳng nghề Phú Yên
272/QĐ-CĐN 26-04-2012   Quyết định ban hành quy định nội quy kí túc xá
267/QĐ-CĐN 26-04-2012   Quyết định ban hành quy trình đăng ký ở ký túc xá
252/QĐ-CĐN 21-12-2011   Quy định tạm thời về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
404A/QĐ-CĐN 29-09-2008   Quyết định bổ sung một số qui định về cụ thể hóa qui chế thi, kiểm tra theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH
307/QĐ-CĐN 31-12-2011   Quy chế tiền lương tăng thêm của trường CĐN Phú Yên
 
 
     
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537