Ký hiệu:
Nơi ban hành:  
Trích yếu:
Ngày ký: dd/mm/yyyy
 
     
 
Danh sách các văn bản nghị quyết
  Ký hiệu Ngày ký Về việc
580/QĐ-CĐN 04-12-2017   QĐ ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
519/QĐ-CĐN 20-10-2017   Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH
520/QĐ-CĐN 20-10-2017   Quy định cụ thể hóa về chế độ giáo viên theo Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH
478/QĐ-CĐN 06-10-2017   Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên năm 2017
477/QĐ-CĐN 06-10-2017   Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên giai đoạn 2016-2020
557/QĐ-CĐN 31-12-2016   Quy chế chi tiêu nội bộ 2017 (Cập nhật 20.6.2017)
06/QĐ-CĐN 18-01-2016   Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2016 của trường CĐN Phú Yên
614/QĐ-CĐN 22-12-2015   Quyết định về việc ban hành Quy định cụ thể hóa về chế độ giáo viên theo Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH
79/QĐ-CĐN 11-03-2015   Quyết định về việc ban hành Quy định cụ thể hóa về chế độ giáo viên theo Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH
629/QĐ-CĐN 31-12-2014   Quy chế chi tiêu nôi bộ của trường Cao đẳng Nghề Phú Yên năm 2015
00-00-0000   Mẫu kế hoạch giáo viên, bảng điểm
927/QĐ-CĐN 31-12-2013   Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014
242/QĐ-CĐN 22-05-2014   Quyết định thành lập Ban quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến
241/QĐ-CĐN 21-05-2014   Quyết định ban hành quy định quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến
234/QĐ-CĐN 16-05-2014   Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 128/QĐ-CĐN ngày 04/04/2014 của Hiệu trưởng trường CĐN Phú Yên về Quy định cụ thể hóa về chế độ giáo viên theo Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH
128/QĐ-CĐN 04-04-2014   Quyết định về việc ban hành Quy định cụ thể hóa về chế độ giáo viên theo Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH
819/QĐ-CĐN 11-10-2013   Quyết định ban hành quy trình, thủ tục xử lý đối với Học sinh-Sinh viên có hành vi vi phạm của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
49/QĐ-CĐN 29-01-2013   Quyết định về việc ban hành Quy định cụ thể hóa về chế độ giáo viên theo thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH
02/QĐ-CĐN 02-01-2013   Quy chế phân phối thu nhập tăng thêm 2013
01/QĐ-CĐN 02-01-2013   Quy chế chi tiêu nội bộ trường Cao đẳng Nghề Phú Yên 2013
 
 
     
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537