Ký hiệu:
Nơi ban hành:  
Trích yếu:
Ngày ký: dd/mm/yyyy
 
     
 
Danh sách các văn bản nghị quyết
  Ký hiệu Ngày ký Về việc
629/QĐ-CĐN 31-12-2014   Quy chế chi tiêu nôi bộ của trường Cao đẳng Nghề Phú Yên năm 2015
00-00-0000   Mẫu kế hoạch giáo viên, bảng điểm
927/QĐ-CĐN 31-12-2013   Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2014
242/QĐ-CĐN 22-05-2014   Quyết định thành lập Ban quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến
241/QĐ-CĐN 21-05-2014   Quyết định ban hành quy định quản lý, khai thác, thu hoạch nhà nuôi chim Yến
234/QĐ-CĐN 16-05-2014   Quyết định về việc bổ sung Quyết định số 128/QĐ-CĐN ngày 04/04/2014 của Hiệu trưởng trường CĐN Phú Yên về Quy định cụ thể hóa về chế độ giáo viên theo Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH
128/QĐ-CĐN 04-04-2014   Quyết định về việc ban hành Quy định cụ thể hóa về chế độ giáo viên theo Thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH
819/QĐ-CĐN 11-10-2013   Quyết định ban hành quy trình, thủ tục xử lý đối với Học sinh-Sinh viên có hành vi vi phạm của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
49/QĐ-CĐN 29-01-2013   Quyết định về việc ban hành Quy định cụ thể hóa về chế độ giáo viên theo thông tư 09/2008/TT-BLĐTBXH
02/QĐ-CĐN 02-01-2013   Quy chế phân phối thu nhập tăng thêm 2013
01/QĐ-CĐN 02-01-2013   Quy chế chi tiêu nội bộ trường Cao đẳng Nghề Phú Yên 2013
37/QĐ-CĐN 17-01-2013   Quyết định về việc ban hành quy trình quản lý khai thác nhà nuôi chim yến
741/QĐ-CĐN 01-10-2012   Quyết định ban hành biểu mẫu hồ sơ thực tập doanh nghiệp, thực tập tốt nghiệp
03/QĐ-CĐN 09-01-2012   Quyết định về việc ban hành Qui định về lề lối làm việc cơ quan trong công tác hành chính-tổ chức của trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
21/QĐ-UBND 10-09-2012   Quyết định về việc ban hành quy định về khen thưởng, kỷ luật và trách nhiệm thực hiện kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân
305/QĐ-CĐN 31-12-2011   Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Cao đẳng nghề Phú Yên
552/QĐ-CĐN 31-07-2012   Quyết định thành lập ban "Nghiên cứu lần vết" của trường Cao đẳng Nghề Phú Yên
548/QĐ-CĐN 26-07-2012   Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh năm học 2012-2013
122/QĐ-CĐN 16-03-2008   Hướng dẫn chi tiết việc tổ chức thực hiện đối với môn học, mo đun có bố trí học tập tại doanh nghiệp
472/QĐ-CĐN 06-07-2012   Quyết định thành lập tổ công vụ trường Cao đẳng nghề Phú Yên
 
 
     
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537