THÔNG TIN TUYỂN SINH
Thông báo tuyển sinh các lớp Cao học năm 2017
Cập nhật vào lúc: 2017-12-05 08:19:23

THÔNG BÁO

Tuyển sinh các lớp Cao học năm 2017

  Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên phối hợp với trường Đại học tuyển sinh và đào tạo các lớp Cao học năm 2017, kế hoạch cụ thể như sau:

I. Trường Đại học Khoa học Huế (chuyên ngành Vật lý chất rắn; Quang học; Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Hóa lý thuyết và hóa lý; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; Khoa học máy tính).

1. Chuyên ngành dự thi:

Vật lý chất rắn; Quang học; Hóa vô cơ; Hóa hữu cơ; Hóa phân tích; Hóa lý thuyết và hóa lý; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; Khoa học máy tính.

2. Điều kiện dự thi :

a/ Về văn bằng: Thí sinh dự thi phải có bằng đại học do cơ sở giáo dục đại học cấp. Đối với văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo qui định hiện hành.

Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây :

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức của chương trình đại học trước khi dự thi. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung kiến thức vào qui định tuyển sinh cao học của Đại học Khoa học Huế;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức để được công nhận là tương đương với chuyên ngành đúng hoặc phù hợp theo qui định về tuyển sinh cao học của Đại học Khoa học Huế.

b/ Về điều kiện dự thi:

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.

- Có đủ sức khỏe học tập.

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định tại các cở sở giáo dục đại học thành viên và trực thuộc.

3. Các môn dự thi :

Thí sinh phải dự thi 03 môn : môn Cở sở ngành, môn Chủ chốt và môn Ngoại ngữ.

            - Môn Cơ sở ngành : Kiểm tra kiến thức một môn học hoặc tích hợp kiểm tra kiến thức một số môn học của trình độ đại học.

            - Môn Chủ chốt : Là môn chủ chốt của chuyên ngành đào tạo được xác định theo yêu cầu của chuyên ngành.

            - Môn Ngoại ngữ : Thí sinh chọn một trong các Ngoại ngữ sau : Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật

4. Thời gian – địa điểm thu nhận và phát hành hồ sơ :

- Lệ phí hồ sơ : 50.000đ/bộ

- Lệ phí xử lý hồ sơ : 100.000đ/ hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Lệ phí xét tuyển : 700.000đ/thí sinh ( Ban Kế hoạch - Tài chính đại học Khoa học Huế sẽ thu vào buổi tập trung trước khi xét tuyển)

- Nơi phát hành và thu nhận hồ sơ :

* P. Đào tạo trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

   Số 276 Trường Chinh, P.7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

   Điện thoại tư vấn : 0257. 3843192 -  01228001234  (Thầy Tuấn)

* Trường Đại học Huế : Tầng 3, nhà A, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế.

   Điện thoại tư vấn: 0254.03837380 -  01666212234 (Cô Thủy)

- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày  30/12/2017.

5. Thời gian ôn tập ( dự kiến):  15/01/2018

6. Thời gian thi tuyển và địa điểm thi :

  - Thời gian (dự kiến):  tháng 04 năm 2018

  -  Địa điểm thi: Trường Đại học Khoa học Huế.

II. Trường Đại học Khoa học Huế (chuyên ngành Địa chất học; Kỹ thuật địa chất; Địa lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường).

1. Chuyên ngành dự thi :

Địa chất học; Kỹ thuật địa chất; Địa lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường.

2. Điều kiện dự thi :

a/ Về văn bằng: Thí sinh dự thi phải có bằng đại học do cơ sở giáo dục đại học cấp. Đối với văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo qui định hiện hành.

Người dự thi cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây :

- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức của chương trình đại học trước khi dự thi. Nội dung, khối lượng (số tiết) các môn học bổ sung kiến thức vào qui định tuyển sinh cao học của Đại học Khoa học Huế;

- Đã tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức để được công nhận là tương đương với chuyên ngành đúng hoặc phù hợp theo qui định về tuyển sinh cao học của Đại học Khoa học Huế.

b/ Về điều kiện dự thi:

- Những thí sinh dự thi thuộc ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi (gồm các chuyên ngành: Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Địa lý tài nguyên và môi trường) phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến hết hạn nộp hồ sơ dự thi qui định trên thông báo tuyển sinh.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.

- Có đủ sức khỏe học tập.

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định tại các cở sở giáo dục đại học thành viên và trực thuộc.

3. Các môn dự thi :

Thí sinh phải dự thi 03 môn : môn Cở sở ngành, môn Chủ chốt và môn Ngoại ngữ.

            - Môn Cơ sở ngành : Kiểm tra kiến thức một môn học hoặc tích hợp kiểm tra kiến thức một số môn học của trình độ đại học.

            - Môn Chủ chốt : Là môn chủ chốt của chuyên ngành đào tạo được xác định theo yêu cầu của chuyên ngành.

            - Môn Ngoại ngữ : Thí sinh chọn một trong các Ngoại ngữ sau : Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật

4. Thời gian – địa điểm thu nhận và phát hành hồ sơ :

- Lệ phí hồ sơ : 50.000đ/bộ

- Lệ phí xử lý hồ sơ : 100.000đ/ hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Lệ phí xét tuyển : 700.000đ/thí sinh ( Ban Kế hoạch - Tài chính đại học Khoa học Huế sẽ thu vào buổi tập trung trước khi xét tuyển)

- Nơi phát hành và thu nhận hồ sơ :

* P. Đào tạo trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

   Số 276 Trường Chinh, P.7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

   Điện thoại tư vấn : 0257. 3843192 -  01228001234  (Thầy Tuấn)

* Trường Đại học Huế : Tầng 3, nhà A, 77 Nguyễn Huệ, TP. Huế.

   Điện thoại tư vấn: 0254.03837380 - 01666212234 (Cô Thủy)

- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày  30/12/2017.

5. Thời gian ôn tập ( dự kiến) :  15/01/2018

6. Thời gian thi tuyển và địa điểm thi :

  - Thời gian (dự kiến):  tháng 04 năm 2018

  -  Địa điểm thi: Trường Đại học Khoa học Huế.

III. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM

1. Chuyên ngành dự thi :

Quản lý kinh tế, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện.

2. Hình thức và thời gian đào tạo :

- Hình thức đào tạo thạc sĩ: Chính qui tập trung 1,5 năm.

- Thời gian học: Học ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và các buổi tối trong tuần

3. Điều kiện dự thi :

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây :

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Đối với ngành Quản lý kinh tế: thí sinh có bằng tôt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành: Kinh tế học, Kinh doanh, Quản trị - Quản lý không phải học bổ sung môn học; nhóm ngành: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán căn cứ vào bảng điểm đại học để xác định môn học bổ sung.

b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành (ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi cùng nhóm ngành trong Danh mục giáo dục đào tạo Việt Nam cấp III hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau từ 10% đến 40% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành) và đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định. (người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo thạc sĩ phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi. Học viên phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học)

4. Các môn dự thi :

1. Ngành Quản lý kinh tế :

- Ngoại ngữ : Anh văn

- Môn cơ bản : Kinh tế học

- Môn chủ chốt ngành : Quản trị học

2. Ngành Kỹ thuật cơ khí :

- Ngoại ngữ : Anh văn

- Môn cơ bản : Toán A

- Môn chủ chốt ngành : Cơ sở kỹ thuật cơ khí

3. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực :

- Ngoại ngữ : Anh văn

- Môn cơ bản : Toán A

- Môn chủ chốt ngành : Động cơ đốt trong và điện động cơ

4. Ngành Kỹ thuật điện :

- Ngoại ngữ : Anh văn

- Môn cơ bản : Toán A

- Môn chủ chốt ngành : Mạng & Cung cấp điện

5. Lệ phí thi tuyển, thời gian nộp hồ sơ, ôn tập & thi tuyển:

- Hồ sơ dự thi: download tại website: sdh.hcmute.edu.vn (mục Tuyển sinh SĐH)

  - Phí dự thi Cao học          : 400.000 đ

 - Thời gian nhận hồ sơ       : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2017

 - Thời gian đăng ký ôn tập: thí sinh đăng ký đến hết ngày 18/12/2017

 - Thời gian thi tuyển          : ngày 03 – 04/3/2018

+ 8g00 ngày 03/3/2018  : sinh hoạt qui chế, nhận phiếu báo dự thi

+ 9g00 ngày 03/3/2018  : thi môn Anh văn

+ 12g45 ngày 03/3/2018: thi môn Chủ chốt của ngành

+ 7g15 ngày 04/3/2018  : thi môn Toán, Kinh tế học

- Nơi thu nhận hồ sơ : P. Đào tạo trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

* Số 276 Trường Chinh, P.7, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. 

Điện thoại tư vấn : 0257. 3843192 -  01228001234 (Thầy Tuấn)

* Phòng Đào tạo – Bộ phận Sau đại học,

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM,

Số 01, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại:   (028) 37225.766  hoặc (028) 37221.223 bấm số 8125

1  Thông báo mở các lớp ngắn hạn hệ dạy nghề thường xuyên[2017-12-05 08:14:04]
2  Thông báo mở lớp đào tạo tiếng Nga[2017-12-05 08:15:50]
3  Thông báo tuyển sinh các lớp Cao học năm 2017[2017-12-05 08:19:23]
4  Miễn phí đào tạo đối với các lớp trung cấp nghề nghiệp[2017-09-01 14:44:40]
5  Giấy báo nhập học hệ Trung cấp-2017[2017-09-01 14:47:15]
6  Giấy báo nhập học hệ Cao đẳng-2017[2017-09-01 14:45:48]
7  Đăng ký học Tin học-Ngoại ngữ[2017-08-25 20:25:11]
8  Mẫu phiếu Đăng ký học nghề (2016)[2016-03-18 09:20:36]
9  Thông báo Lịch học các lớp chứng chỉ Tiếng Anh trinh độ A, B và Công nghệ Thông tin[2017-09-07 22:03:45]
10  Thông báo tuyển sinh nghề dài hạn, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên năm 2015[2015-03-19 14:55:07]
11  Mẫu phiếu đăng ký học nghề và sơ yếu lý lịch[2013-05-03 07:33:18]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537