THÔNG BÁO KIỂM TRA TIẾNG HÀN

Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc (MOEL) và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA), kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-TOPIK đặc biệt cho những người lao động kết thúc hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc sẽ được tiến hành như sau:

      Tất cả những người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) sẽ phải tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn EPS-TOPIK do Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) thực hiện theo sự ủy quyền của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và chỉ những những người đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn này mới được phép làm hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

       1.  Kế hoạch kiểm tra (dự kiến)

Thời gian đăng ký

 

Thời gian thông báo ngày kiểm tra

Thời gian kiểm tra

Thời gian thông báo kết quả kiểm tra

Độ tuổi yêu cầu

Từ ngày 20/02 đến

ngày 23/02/2012

02/03/2012

Từ ngày 05/03 đến

ngày 09/03/2012

16/03/2012

Những người lao động có ngày sinh trong khoảng thời gian từ 

ngày 21/02/1972

đến ngày 20/02/1994

Ca sáng

- Thời gian hướng dẫn: Từ 09h đến 10h      Thời gian kiểm tra: Từ 10h đến 11h

* Những người tham dự kiểm tra phải có mặt tại địa điểm kiểm tra trước 09h để nghe hướng dẫn

 Ca chiều

- Thời gian hướng dẫn: Từ 12h30 đến 13h30     Thời gian kiểm tra: Từ 13h30 đến 14h40

* Những người tham dự kiểm tra phải có mặt tại địa điểm kiểm tra trước 12h30 để nghe hướng dẫn.         

          2. Ngành nghề: Sản xuất chế tạo, Nông nghiệp/chăn nuôi, Xây dựng, Ngư nghiệp 

     ○ Nếu ứng viên muốn đăng ký kiểm tra và làm việc cho chủ sử dụng lao động trước khi về nước nơi ứng viên đó từng làm việc (từ 01 năm trở lên), ứng viên nên lựa chọn ngành nghề cũ.

      3. Số lượng người đạt yêu cầu (dự kiến): sẽ được thông báo sau

     ○ Việc lựa chọn người đạt yêu cầu theo từng ngành sẽ được thực hiện theo thứ tự lấy từ điểm cao xuống thấp trong số các ứng viên có điểm từ 80 đến 200 điểm đã đăng ký dự tuyển trong ngành tương ứng.

       4. Địa điểm kiểm tra và ngày thông báo

      ○ Địa điểm kiểm tra: Phòng kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính tại Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước

      ○ Hình thức thông báo:

      - Trang web EPS-TOPIK (www.epstopik.hrdkorea.or.kr )

      - Trang web của Trung tâm Lao động ngoài nước (www.ttldnnvietnam.gov.vn)

      5. Điều kiện tham dự kiểm tra  

      ○ Những người lao động đã được tái tuyển dụng, tự nguyện về nước đúng thời hạn hoặc trước thời điểm kết thúc hợp đồng lao động (thời điểm về nước: sau ngày 01/01/2010).

      ○ Có ngày sinh trong khoảng thời gian từ ngày 21/02/1972 đến ngày 20/02/1994.

      ○ Chưa có tiền án

      ○ Chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc

      ○ Không bị cấm xuất cảnh  

      6. Quy trình đăng ký

     ○ Thời gian: từ ngày 20/02 đến ngày 23/02/2012 (trong 4 ngày)  

     ○ Địa điểm:

        -       Tại Hà Nội: Tiếp nhận đăng ký của những người lao động có hộ khẩu thường trú trước khi đi Hàn Quốc thuộc các tỉnh từ Ninh Bình trở ra.

         Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội (số 285 Phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

         -       Tại Nghệ An: tiếp nhận đăng ký của những người lao động có hộ khẩu thường trú trước khi đi Hàn Quốc thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế.

          Địa điểm tiếp nhận: Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (đường Hồ Tông Thốc, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

          -       Tại TP. Hồ Chí Minh: tiếp nhận đăng ký của những người lao động có hộ khẩu thường trú trước khi đi Hàn Quốc thuộc các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào.

          Địa điểm tiếp nhận: Trụ sở Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh (số 45 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

       Phương thức tiếp nhận: người lao động trực tiếp đăng ký (kê khai vào Đơn đăng ký và nộp tại địa điểm đăng ký).

         ○ Các giấy tờ cần phải mang theo khi đăng ký tham dự kiểm tra:

         - Hộ chiếu sử dụng khi về nước (để chứng minh người lao động về nước đúng thời hạn).

        - Giấy CMND hoặc Sổ hộ khẩu.

        - Đơn đăng ký (được phát miễn phí tại địa điểm đăng ký, chỉ phát cho những người dự tuyển đã nộp lệ phí kiểm tra)

      ※ Đơn đăng ký được đánh số báo danh, mỗi người đăng ký được phát 01 (một) tờ Đơn đăng ký để kê khai. Nếu có sai sót trong quá trình kê khai thì sử dụng bút xóa để sửa lại.

        - Bản photo hộ chiếu (hoặc Giấy CMND)

      ※ Bản photo hộ chiếu (hoặc Giấy CMND) phải được dán vào Đơn đăng ký

       - 02 ảnh cỡ 3,5 cm x 4,5 cm (mới chụp trong vòng 6 tháng)

       ○ Lệ phí kiểm tra: số tiền Việt Nam tương đương với 24 USD.

       ※ Những thí sinh đã đăng ký nhưng hủy bỏ đăng ký trong thời gian đăng ký (từ ngày 20/02 đến ngày 23/02/2012) vì những lý do khách quan sẽ được hoàn lại lệ phí (tuy nhiên, sau khi đã hủy bỏ đăng ký, thí sinh đó sẽ không được đăng ký lại).

       ※ Việc đăng ký sẽ được thực hiện theo trình tự tiếp nhận đơn, và nếu số lượng ứng viên đăng ký lớn, sẽ tổ chức các đợt kiểm tra bổ sung. Ngày kiểm tra bổ sung sẽ được thông báo trước cho thí sinh.

        7. Thông tin chung về kỳ kiểm tra

Cấu trúc câu hỏi

Số lượng câu hỏi

Tổng số điểm

Thời gian

Nghe hiểu

25

100

30 phút

Đọc hiểu

25

100

40 phút

TỔNG SỐ

50

200

70 phút

        ○ Các câu hỏi sẽ được lựa chọn từ ngân hàng câu hỏi đã công bố và một số câu hỏi được bổ sung ngoài ngân hàng câu hỏi.

        ○ Cấu trúc bài kiểm tra

        - Câu hỏi trắc nghiệm.

        - Thời gian kiểm tra sẽ liên tục, không có thời gian nghỉ giữa phần nghe hiểu và đọc hiểu.

        ○ Giấy tờ cần thiết phải mang theo khi tham dự kiểm tra

        - Thẻ dự kiểm tra

        - Hộ chiếu (hoặc Giấy CMND)

      ※ Yêu cầu tất cả các thí sinh tham dự kiểm tra phải mang hộ chiếu hoặc giấy CMND giống như bản sao đã dán trong Đơn đăng ký.

     ※ Nếu không mang theo Giấy CMND hoặc hộ chiếu sẽ không được tham dự kiểm tra.

         8. Thông báo kết quả kiểm tra

        ○ Ngày thông báo: 16/03/2012

         ○ Hình thức thông báo

       -       Trang web của Trung tâm Lao động ngoài nước (http://www.ttldnnvietnam.gov.vn)

        -       Trang web của Chương trình EPS (http://www.eps.go.kr)

        -       Trang web EPS-TOPIK (http://epstopik.hrdkorea.or.kr)

        Thời hạn hiệu lực của kết quả kiểm tra là 2 năm (có hiệu lực vào ngày thông báo kết quả).

        9. Các thông tin khác

        ○ Nếu thí sinh không phải là lao động đã được tái tuyển dụng về nước đúng thời hạn, hoặc trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì kết quả kiểm tra của thí sinh đó sẽ được coi là không hợp lệ.

        ○ Những thí sinh đạt yêu cầu về tiếng Hàn sẽ được hưởng lợi từ việc rút ngắn các thủ tục tái nhập cảnh, được  đăng ký và bố trí việc làm nhanh hơn.

        ○ Thí sinh không được sử dụng điện thoại di động, cassette, PDA, máy nghe nhạc MP3, kim từ điểm và các thiết bị điện tử khác để quay cóp trong quá trình làm bài.

        ○ Những thí sinh có hành vi gian lận trong quá trình làm bài sẽ bị hủy bài kiểm tra và bị cấm tham dự kiểm tra trong thời gian 2 năm.

        ○ Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc của người lao động sẽ bị từ chối đối với các trường hợp có sự khác biệt về các thông tin cá nhân (họ tên và ngày tháng năm sinh) giữa Giấy CMND/hộ chiếu và Đơn đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn mặc dù có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

Việc thí sinh (người lao động) đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn chỉ đủ điều kiện để làm hồ sơ đăng ký dự tuyển; không đảm bảo chắc chắn sẽ được lựa chọn ký hợp đồng để đi làm việc tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, những người bị cấm làm việc tại Hàn Quốc, không đạt yêu cầu về sức khỏe, hoặc đã từng vi phạm pháp luật Hàn Quốc sẽ không được đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

 

Theo Bản ghi nhớ giữa Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam về chương trình đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan duy nhất có thẩm quyền phái cử người lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình EPS. Chỉ những người lao động đã đạt yêu cầu qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Trung tâm Lao động ngoài nước mới có thể được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc tuyển dụng.

Mỗi ứng viên phải nộp chi phí với số tiền Việt Nam tương đương 24USD để tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt EPS-TOPIK và khoản tiền theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã được công bố công khai để Trung tâm Lao động ngoài nước chi phí làm các thủ tục cho người lao động. Ngoài Trung tâm Lao động ngoài nước, không một tổ chức hay cá nhân nào được phép tham gia vào các quy trình phái cử lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Vì vậy, người lao động cần lưu ý và tự bảo vệ mình trước các hành vi lừa đảo của các đối tượng  cò mồi.

 

Cơ quan chủ trì:                     Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc

Đơn vị triển khai thực hiện:   Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc

Cơ quan đối tác phối hợp:     Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam

                                              Trung tâm Lao động ngoài nước

[Trở về]
   
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537