THÔNG TIN THÔNG BÁO
TB 99: Về việc kiểm kê vật tư tồn kho năm học 2017-2018
Cập nhật vào lúc: 0000-00-00 00:00:00
 
 Để thực hiện cho công tác quản lý vật tư thực hành phục vụ cho công tác đào tạo đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả. Nay, nhà trường thông báo đến với các khoa, phòng có liên quan triển khai công tác kiểm kê vật tư tồn kho năm học 2017-2018 với các nôi dung cụ thể như sau:

 
1. Các khoa lên kế hoạch và tiến hành kiểm kê vật tư tồn kho của khoa, tổ của
mình và làm báo cáo gửi nhà trường ngày 03/08/2018 thông qua Phòng
QLCLĐT&TBVT (Theo mẫu ………….).
2. Nội dung kiểm tra:
2.1. Sổ theo dõi nhập, xuất kho.
2.2. Vật tư tồn kho thực tế: bao gồm
- Vật tư chưa sử dụng.
- Vật tư đã chế tạo (chế biến) thành phẩm, phế phẩm còn sử dụng được
và không sử dụng được.
3. Thời gian kiểm tra vật tư tồn kho thực tế các khoa như sau:
- Khoa KT- DL ( Từ 8 giờ - 11 giờ ngày 07/08/2018)
- Khoa CNTP – Hóa dầu (Từ 14 giờ - 17 giờ ngày 07/08/2018)
- Khoa May – TKTT (Từ 8 giờ - 11 giờ ngày 08/08/2018)
- Khoa cơ khí chế tạo (Từ 14 giờ - 17 giờ ngày 08/08/2018)
- Khoa điện – điện tử ( Từ 8 giờ - 11 giờ ngày 09/08/2018)
- Tổ tin – Khoa điện - điện tử ( Từ 14 giờ - 17 giờ ngày 09/08/2018)
- Khoa cơ khí động lực (Từ 8 giờ - 16 giờ ngày 10/08/2018)
Đề nghị các khoa, phòng liên quan thực hiện nghiêm túc thông báo này./.
 
Thông báo chi tiết
1  Thông báo số 113: chào hàng cung cấp Vật tư thực hành HK1[0000-00-00 00:00:00]
2  TB số 114: Giá bán tổ chim Yến Trường CĐN Phú Yên (khai thác đợt 8/2018)[0000-00-00 00:00:00]
3  Danh sách công nhận tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
4  TB số 111: v/v tập huấn công tác PCCC Trường CĐN PY[0000-00-00 00:00:00]
5  Tổng hợp xét thi đua Q4 và năm học 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
6  HD 01-CĐN đánh giá xếp loại CBVC-NLĐ năm 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
7  TB 107, 109: Chào hàng cạnh tranh Vật tư sửa chữa xe ô tô[0000-00-00 00:00:00]
1  TB 105: v/v tuyển sinh cán bộ đi ĐT thạc sỹ tại Nhật Bản năm 2019[0000-00-00 00:00:00]
2  TB 106: Khai thác yến nuôi tại truòng CĐN[0000-00-00 00:00:00]
3  TB 108: thông báo v/v góp ý dự thảo - quy chế Tổ chức và hoạt động của trường CĐN PY (góp ý lần 3)[0000-00-00 00:00:00]
4  TB 107, 109: Chào hàng cạnh tranh Vật tư sửa chữa xe ô tô[0000-00-00 00:00:00]
5  TB 99: Về việc kiểm kê vật tư tồn kho năm học 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
6  TB mời các thí sinh đến nhận chứng chỉ Công nghệ Thông tin[0000-00-00 00:00:00]
7  KH số 10: Tổ chức ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
8  TB 87-CĐN cấm việc nộp giúp học phí cho học viên học lái xe ô tô[0000-00-00 00:00:00]
9  Lịch nghỉ hè (có điều chỉnh -Lần 2) (file pdf)[0000-00-00 00:00:00]
10  Lịch nghỉ hè (có điều chỉnh -Lần 2) (file word)[0000-00-00 00:00:00]
11  Hướng dẫn xét thi đua- khen thưởng năm học 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
12  CV 08-KH-CĐN, Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
13  Thông báo về việc xét thi đua Quý 4[0000-00-00 00:00:00]
14  Thông báo lịch thi tốt nghiệp năm 2018- các lớp Trung cấp, Cao đẳng[0000-00-00 00:00:00]
15  Kết quả xét thi đua quý 2, 3 năm học 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
16  KH 07-CĐN bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ CBGV trường[0000-00-00 00:00:00]
17  Thông báo chào hàng cạnh tranh các gói thầu mua sắm (CNTT)[0000-00-00 00:00:00]
18  CV01 Công đoàn CĐCS chung tay đóng góp cây xanh[0000-00-00 00:00:00]
19  Lich thi chứng chỉ Tin học (Công nghệ thông tin cơ bản)[2018-06-03 19:53:01]
20  Thông báo tạm hoãn khai thác Yến[2018-05-24 21:59:17]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537