THÔNG TIN THÔNG BÁO
KH 07-CĐN bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ CBGV trường
Cập nhật vào lúc: 0000-00-00 00:00:00

KẾ HOẠCH

   (Số: 07 /KH-CĐN, ngày 20  tháng 6 năm 2018)

Về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên

Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

 

Thực hiện Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU ngày 11 tháng 6 năm 2018 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân;

Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên xây dựng kế hoạch về việc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cụ thể như sau:

I.       Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng

1.      Mục đích

Bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên trong Trường nắm được những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018; Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; các nội dung khác về các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể hóa luật giáo dục nghề nghiệp hằng năm, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy.

2.      Yêu cầu

Việc tổ chức thực hiện phải chặt chẽ, nghiêm túc, có cán bộ theo dõi, quản lý lớp học.

Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật các thông tin, kiến thức mới.

II.    Nội dung, tài liệu bồi dưỡng

1.      Nội dung bồi dưỡng

Những những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018;

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên;

Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ nhà trường;

Nội dung khác về các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể hóa luật giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo văn hóa trung cấp, văn hóa GDTX cấp THPT;

2.      Tài liệu bồi dưỡng

Các tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật  xuất bản năm 2017, 2018 gồm: Tài liệu nghiên cứu, tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 và hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ; xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ  đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể hóa luật giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo văn hóa trung cấp, văn hóa GDTX cấp THPT;

III. Tổ chức thực hiện

1. Đơn vị báo cáo

STT

Nội dung báo cáo

Đơn vị báo cáo

Thời gian

1

- Những những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

- Tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2018;

- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên;

Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ nhà trường;

 

 

 

 

 

Đảng ủy, BGH

 

 

 

 

 

Cả ngày 30/8/2018

2

- Nội dung khác về các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể hóa luật giáo dục nghề nghiệp, chương trình đào tạo văn hóa trung cấp, văn hóa GDTX cấp THPT

 

 

Phòng Đào tạo

 

 

Sáng  ngày 31/8/2018

2. Đối tượng tham gia

+ Toàn thể cán bộ, giáo viên trong Trường. (Cán bộ quản lý, giáo viên nghe báo cáo và trao đổi, thảo luận, viết thu hoạch, liên hệ với nhiệm vụ giảng dạy).

   3. Thời gian: 1,5 ngày (từ ngày 30/8/2018 đến ngày 31/8/2018)

+ Buổi sáng bắt đầu từ: 7 giờ 30 phút

+ Buổi chiều bắt đầu từ: 14 giờ.

4. Địa điểm

Tại: Hội trường Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên trong Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên, Nhà trường đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện./.  

.

Thông báo chi tiết
1  TB 87-CĐN cấm việc nộp giúp học phí cho học viên học lái xe ô tô[0000-00-00 00:00:00]
2  TB 84, chào hàng cạnh tranh (mời cung ứng thuốc Diệt mối)[0000-00-00 00:00:00]
3  Lịch nghỉ hè (có điều chỉnh -Lần 2) (file pdf)[0000-00-00 00:00:00]
4  Lịch nghỉ hè (có điều chỉnh -Lần 2) (file word)[0000-00-00 00:00:00]
5  Hướng dẫn xét thi đua- khen thưởng năm học 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
6  Lich thi chứng chỉ Tin học (Công nghệ thông tin cơ bản)[2018-06-03 19:53:01]
1  TB 84, chào hàng cạnh tranh (mời cung ứng vật tư phụ tùng sửa chữa xe ô tô)[0000-00-00 00:00:00]
2  CV 08-KH-CĐN, Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
3  Thông báo về việc xét thi đua Quý 4[0000-00-00 00:00:00]
4  Chào hàng cạnh tranh (6 bộ máy vi tính để bàn)[0000-00-00 00:00:00]
5  Thông báo lịch thi tốt nghiệp năm 2018- các lớp Trung cấp, Cao đẳng[0000-00-00 00:00:00]
6  Kết quả xét thi đua quý 2, 3 năm học 2017-2018[0000-00-00 00:00:00]
7  KH 07-CĐN bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ CBGV trường[0000-00-00 00:00:00]
8  Thông báo chào hàng cạnh tranh các gói thầu mua sắm (CNTT)[0000-00-00 00:00:00]
9  CV01 Công đoàn CĐCS chung tay đóng góp cây xanh[0000-00-00 00:00:00]
10  Lich thi chứng chỉ Tin học (Công nghệ thông tin cơ bản)[2018-06-03 19:53:01]
11  Thông báo tạm hoãn khai thác Yến[2018-05-24 21:59:17]
12  Nộp học phí, học kỳ II năm học 2017-2018 (Lần 2)[2018-05-23 13:31:19]
13  TB58- kế hoạch học bồi dưỡng chuyên đề cho HSSV khóa 17 (có bổ sung)[2018-05-20 17:38:57]
14  Thông báo số 57, xét thi đua quý 2, 3 năm học 2017-2018[2018-05-20 17:26:37]
15  QĐ: 230/CĐN TL tổ Giám sát công trình Đấu nối giao thông cơ sở II vào QL I[2018-05-14 15:39:42]
16  Kế hoạch số 05, họp cán bộ CNVC-NLĐ tháng 5/2018[2018-05-14 10:10:36]
17  Danh sách thi sính, địa điểm và số báo danh dự thi THPT quốc gia 2018[2018-05-14 09:32:23]
18  TB 56 về việc kiểm tra phòng cháy, chữa cháy[2018-05-11 17:03:57]
19  Kế hoạch số 04, họp cán bộ CNVC-NLĐ tháng 5/2018[2018-05-11 17:02:35]
20  TB các gói thầu mua sắm công cụ dụng cụ thực hành cho khoa Cơ khí động lực và vật tư làm Tủ đựng hóa chất khoa Công nghệ thực phẩm[2018-05-11 16:47:51]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537