THÔNG TIN THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu Khoa Điện-ĐT áp dụng từ ngày 14/5/2018
Cập nhật vào lúc: 2018-05-10 15:28:38
Thông báo chi tiết
1  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 28-5-2018[2018-05-26 14:36:15]
2  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 21/5/2018[2018-05-20 17:23:40]
3  Thời khóa biểu Khoa CNTP áp dụng từ ngày 21/5/2018[2018-05-20 17:06:52]
1  Thời khoá biểu khoa Cơ Khí Động lực áp dụng từ 14/5/2018[2018-05-12 13:50:15]
2  Thời khoá biểu khoa May, áp dụng từ 14/5/2018[2018-05-12 13:48:16]
3  Thời khóa biểu Khoa CNTP áp dụng từ ngày 14/5/2018[2018-05-11 17:00:10]
4  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 12-5-2018[2018-05-11 09:33:50]
5  Thời khóa biểu Khoa Điện-ĐT áp dụng từ ngày 14/5/2018[2018-05-10 15:28:38]
6  Thời khóa biểu Khoa CNTP, áp dụng từ ngày 07/5/2018[2018-05-04 10:41:46]
7  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 07/5/2018[2018-05-04 10:40:17]
8  Số báo danh thí sinh dự thi Chứng chỉ CNTT, ngày thi 06/5/2018[2018-05-02 16:53:13]
9  Thời khoá biểu khoa Kinh tế DL, áp dụng từ 30/4/2018[2018-04-27 14:39:46]
10  Thời khoá biểu khoa Cơ Khí Động lực, áp dụng từ 30/4/2018[2018-04-27 14:35:36]
11  Thời khoá biểu khoa CNTP áp dụng từ 2/5/2018[2018-04-27 14:31:22]
12  Thời khóa biểu Khoa Điện-ĐT áp dụng từ ngày 23/4/2018 (điều chỉnh)[2018-04-23 16:36:13]
13  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 23-4-2018[2018-04-20 08:07:39]
14  Thời khóa biểu Khoa CNTP áp dụng từ ngày 23/4/2018[2018-04-20 08:04:37]
15  Thời khóa biểu Khoa Điện-ĐT áp dụng từ ngày 23/4/2018[2018-04-18 07:59:46]
16  LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO QUY CHUẨN QUỐC GIA[2018-04-24 15:17:23]
17  Thời khoá biểu khoa May, áp dụng từ 16/4/2018[2018-04-14 09:06:57]
18  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 16/4/2018[2018-04-13 15:37:38]
19  Thời khóa biểu Khoa CNTP áp dụng từ ngày 16/4/2018[2018-04-13 15:36:50]
20  Nộp học phí, học kỳ II năm học 2017-2018[2018-04-12 10:58:55]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537