THÔNG TIN THỜI KHÓA BIỂU
LỊCH THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC THEO QUY CHUẨN QUỐC GIA
Cập nhật vào lúc: 2018-04-24 15:17:23

THÔNG BÁO LỊCH THI CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1/ Lịch thi Công nghệ Thông tin Cơ bản

- Ngày thi: ngày 06/5/2018(chủ nhật)

- Nhận thẻ dự thi: ngày 04/5/2018 (nhận tại TT NNTH trường CĐ Nghề)

- Hội đồng thi: Trung tâm sát hạch CNTT- Sở Giáo dục ĐT Phú Yên.

- Địa điểm: (sẽ thông báo cụ thể trên giấy báo thi, tại TTGDTX hoặc tại Trường Ngân hàng).

- Lệ phí thi và cấp chứng chỉ (theo quy định của Sở GDĐT): 250.000đ/thí sinh (nếu thi lần đầu); 190.000đ/thi sinh (nếu thi lần 2)

- Khi đi dự thi nhớ mang theo thẻ dự thi, Giấy CMND hoặc thẻ HSSV.

- Các thông tin chi tiết về thẻ dự thi được đăng tại mục Thông báo của website cdnpy.edu.vn.

2/ Hồ sơ dự thi (nộp tại Văn phòng Trung tâm NNTH Trường CĐN Phú Yên)

Lớp Công nghệ thông tin cơ bản:

    Ghi đơn dự thi (có mẫu tại Văn phòng Trung tâm NNTH);

Hình thẻ 4x6cm – 3 ảnh;

Phô tô giấy CMND hoặc giấy khai sinh – 2 bản (mỗi bản phô tô 2 mặt, không cần công chứng)

Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí kiểm tra hạn cuối ngày 27/4/2018

 * Đây là lịch thi do hội đồng thi Sở Giáo dục-Đào tạo Phú Yên tổ chức, nên các Học viên làm hồ sơ dự thi phải đầy đủ và đúng hạn, nếu các học viên nộp chậm trễ thì Nhà Trường không chịu trách nhiệm.

* Thành phần được đăng ký dự thi: tất cả các học viên đang học lớp CNTT khóa 8 tại Trường CĐN Phú Yên; các học viên đã học lớp Chứng chỉ CNTT các khóa trước nhưng chưa thi hoặc đã thi hỏng.

---------------------------------------------------

DANH SÁCH LỚP CNTT CƠ BẢN-KHÓA 8 (Đang học, chuẩn bị thi)

STT

SV lớp

Họ và  Tên

Sinh năm

1

TC. KN CLLT-TP 17- 3N

NGUYỄN THỊ BẠCH AN

17/06/2002

2

TC HÀN 16-2N

LÊ NHẬT AN

29/01/1998

3

TC. Điện CN 17- 3N

TRẦN VĂN BẢO

15/12/2002

4

TC. Điện CN 17- 3N

NGUYỄN VŨ DANH

10/01/2002

5

TC. CN ô tô 17- 3NA

TRƯƠNG THÀNH DANH

29/06/2002

6

TC. Điện CN 17- 3NA

LÊ CÔNG DANH

24/08/2001

7

TC. KN CLLT-TP 17- 3N

NGUYỄN NGỌC DIỆN

07/04/2002

8

TC. Điện CN 17- 3N

HÀ CẢNH DUNG

02/07/2002

9

TC. CN ô tô 17- 3NA

NGUYỄN BÁ DUY

22/07/2002

10

TC KCS 16-2N

Lê Thị Mỹ Duyên

02/12/1997

11

TC MAY TT 16-3N

Võ Mỹ Kỳ Duyên

10/10/2001

12

TC. CN ô tô 17- 3NA

NGUYỄN VĂN DỰ

08/07/2002

13

TC CNOTO 16-3NB

NGUYỄN TIẾN ĐẠT

02/05/2000

14

TC. Điện CN 17- 3N

PHẠM TẤN ĐIỆU

03/07/2002

15

TC. CN ô tô 17- 3NA

LÊ CÔNG ĐOAN

20/05/2001

16

TC MAY TT 16-3N

Mang Thị Gái

01/01/2001

17

CĐ MAY TT 16-3N

Lê Thị  Nguyệt Hằng

20/03/1996

18

CĐ CNOTO k15

Lê Công Hậu

28/04/1994

19

CĐ. May thời trang 15- 3N

HVING HCHEM

04/06/1997

20

TC. CN ô tô 17- 3NA

NGUYỄN MINH HIỂN

06/08/2002

21

TC. Điện CN 17- 3N

LÊ VĂN HIỆU

05/11/2001

22

CĐ CNOTO k15

Nguyễn Huy Hoàng

 

23

TC. CN ô tô 17- 3NA

NGUYỄN MINH HỘP

23/06/2002

24

TC. KN CLLT-TP 17- 3N

PHẠM THỊ THU HUỆ

11/08/2002

25

TC. Điện CN 15- 3N

NGUYỄN THANH HUY

29/08/1994

26

TC. Điện CN 15- 3N

NGUYỄN THANH KIM

27/05/1999

27

TC. Điện CN 17- 3NA

NGUYỄN PHÚC ANH KHA

24/12/2002

28

CĐ MAY TT 16-3N

NGUYỄN THỊ LÀI

25/09/1998

29

CĐ May TT 15-3N

Nguyễn Thị Linh

 

30

TC MAY TT 16-3N

K Pá Thị Linh

20/10/2001

31

TC. CN ô tô 17- 3NA

NGUYỄN KIM LUÂN

12/10/2002

32

TC. Điện CN 15- 3N

VÕ THÀNH LUÂN

02/06/2000

33

TC. Điện CN 15- 3N

PHẠM THÀNH LUÂN

15/06/2000

34

CĐ. CN ô tô 17- 3N

PHAN MINH LỰC

10/08/1997

35

TC. CN ô tô 17- 3NB

TRỊNH THANH MINH

15/04/2002

36

TC. CN ô tô 17- 3NA

NGUYỄN NGỌC MINH

22/09/2002

37

TC MAY TT 16-3N

La O Thị  Mượt

28/12/1999

38

TC MAY TT 16-3N

Lê Thị Chi Nơ

07/08/2000

39

TC. KN CLLT-TP 17- 3N

TRẦN THỊ THANH NGÂN

21/03/2002

40

TC. CN ô tô 17- 3NA

TRÌNH VĂN NGHĨA

17/05/2001

41

CĐ MAY TT 16-3N

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

20/11/1997

42

TC. CN ô tô 17- 3NB

NGUYỄN BẢO NGUYÊN

10/11/2002

43

TC. Điện CN 17- 3N

NGUYỄN XUÂN NHẤT

09/03/2002

44

TC. CN ô tô 17- 3NA

PHẠM HUỲNH NHẬT

16/03/2002

45

TC. CN ô tô 17- 3NA

ĐẶNG CAO NHẬT

05/10/2002

46

TC. Điện CN 17- 3NA

LÊ THÁI NHẬT

13/02/2002

47

TC. CN ô tô 17- 3NA

LÊ TẤN PHÁT

03/11/2002

48

TC MAY TT 16-3N

Phạm Thị Phấn

30/05/2001

49

TC. CN ô tô 17- 3NA

ĐOÀN TẤN PHONG

28/11/2002

50

TC. Điện CN 17- 3N

NGUYỄN ĐÌNH PHONG

18/05/2002

51

CĐ MAY TT 16-3N

NGUYỄN TRẦN KHÁNH  PHONG

02/05/1998

52

TC. CN ô tô 17- 3NA

NGUYỄN VĂN PHÚ

29/10/2002

53

TC CNOTO 16-3NA

NGUYỄN XUÂN PHÚ

30/10/2001

54

TC KCS 17-2N

LÊ VĂN PHƯỚC

15/03/1997

55

CĐ QTKS 16-3N

NGUYỄN HUỲNH ĐAN PHƯƠNG

07/04/1998

56

TC KCS 16-2N

Bùi Thị Quyên

12/11/1998

57

CĐ. May thời trang 15- 3N

ĐOÀN VÕ MỸ QUỲNH

15/12/1996

58

TC QTKS 16-2N

VÕ THỊ  SANG

10/07/1998

59

CĐ. CN ô tô 17- 3N

LÊ CAO NHỊ  SINH

27/01/1997

60

TC. CN ô tô 17- 3NA

ĐINH LÂM SƠN

25/09/2002

61

TC. CN ô tô 17- 3NA

ĐỖ THANH TÂM

07/11/2002

62

 TC SC Máy tính 15 

Võ Kim  Tiền

 

63

CĐ. CN ô tô 17- LT

LÊ ĐỨC TÍN

07/01/1997

64

CĐ. KCS 15- 3N

NGUYỄN DUY TÍN

07/09/1997

65

TC. CN ô tô 17- 3NA

LÊ NGỌC BẢO TOÀN

30/05/2002

66

CĐ. May thời trang 15- 3N

NGUYỄN TẤN TÚ

22/12/1996

67

TC. CN ô tô 17- 3NA

LÊ TRỌNG TUẤN

28/01/2002

68

TC KCS 15-3N

TRẦN THỊ NGỌC TUYÊN

10/04/1995

69

TC. Điện CN 17- 3N

DƯƠNG CÔNG THÀNH

04/04/2002

70

TC CNOTO 16-3NA

TRẦN TUẤN THÀNH

24/05/1998

71

TC KCS 16-2N

Trần Nữ Bích Thảo

07/04/1998

72

TC. Điện CN 17- 3N

LƯƠNG XUÂN THẮNG

20/12/2001

73

Cảng hàng không Tuy Hòa

NGÔ QUỐC THẮNG

03/02/1992

74

TC. Điện CN 17- 3N

NGUYỄN THANH THIÊN

08/06/2002

75

TC. KN CLLT-TP 17- 3N

HUỲNH NHẬT THIÊN

12/07/2001

76

TC. CN ô tô 17- 3NA

NGUYỄN THÁI THIÊN

09/11/2002

77

TC. CN ô tô 17- 3NA

TRƯƠNG CÔNG THIỆN

04/03/2002

78

TC. Điện CN 15- 3N

PHẠM QUỐC THỊNH

30/04/1999

79

TC. QT khách sạn 17- 3N

NGUYỄN KIM THOA

25/02/2002

80

TC. Điện CN 17- 3N

LÊ VĂN THOẠI

01/07/2001

81

TC. CN ô tô 17- 3NA

VÕ NGỌC THỐNG

22/06/2000

82

TC. KN CLLT-TP 17- 3N

MAI THỊ THANH THÚY

25/11/2002

83

TC. KN CLLT-TP 17- 3N

NGUYỄN THỊ ANH THƯ

10/02/2002

84

TC MAY TT 16-3N

Nguyễn Thị Thanh Thư

02/01/2000

85

TC. Điện CN 15- 3N

VÕ NGỌC THƯỜNG

10/10/1998

86

TC MAY TT 16-3N

Đặng Thị Bích Trà

05/08/2001

87

CĐ MAY TT 16-3N

VÕ THỊ THANH TRANG

12/08/1998

88

TC MAY TT 16-3N

Huỳnh Thị Kiều Trang

27/02/2001

89

TC. Điện CN 17- 3N

PHẠM VŨ TRÍ

23/10/2002

90

TC. Điện CN 15- 3N

NGUYỄN VĂN TRÍ

09/10/1999

91

TC. CN ô tô 17- 3NA

LƯƠNG QUỐC TRỊ

15/08/2002

92

TC. Điện CN 15- 3N

NGUYỄN THẾ TRUNG

10/05/1995

93

TC QTKS 16-2N

NGUYỄN LÊ XUÂN TRUYỀN

12/10/1998

94

TC. CN ô tô 17- 3NA

NGUYỄN VŨ TRƯỜNG

22/03/2002

95

CĐ. CN ô tô 15- 3N

VÕ PHÚC TRƯỜNG

04/04/1997

96

TC. Điện CN 15- 3N

ĐOÀN QUANG TRƯỜNG

27/08/2000

97

TC. QT khách sạn 17- 3N

TRÌNH MINH UYÊN

12/09/2002

98

TC. QT KS 15- 3N

PHÙ THỊ ÁI UYÊN

03/09/2000

99

TC. Điện CN 17- 3N

NGUYỄN THANH VÀNG

15/03/2002

100

TC. CN ô tô 17- 3NA

LÊ XUÂN VĂN

12/10/2002

101

TC MAY TT 16-3N

Ngô Thị  Vân

27/12/2001

102

CĐ. CN ô tô 15- 3N

NGUYỄN QUỐC VINH

02/04/1997

103

TC. Điện CN 15- 3N

VÕ THANH VŨ

19/12/1997

104

TC. QT KS 15- 3N

VÕ THỊ THANH XUÂN

13/01/2000

105


CĐ MAY TT 16-3N

Rcom H Ý

04/01/1998


Ghi chú: Nếu các em không có tên trong danh sách, thì liên hệ đến VP Trung tâm (gặp thầy Nghi- ĐT 0914154747) để được hướng dẫn và giải quyết.

Bổ sung: Lê Thị Xuyến; Trần Văn Hào

1  Thời khóa biểu Khoa Kinh tế - Du lịch, áp dụng từ 15.10.218[0000-00-00 00:00:00]
1  Thời khóa biểu khoa cơ khí động lực, áp dụng từ 8/10/2018[0000-00-00 00:00:00]
2  TKB KHOA điện HOC KY 1 L2 2018-2019 (cập nhật ngày 5-10-2018)[0000-00-00 00:00:00]
3  TKB Khoa KT-DL áp dụng từ ngày 08.10.2018[2018-10-05 16:17:47]
4  THỜI KHOA BIỂU KHOA MAY HK1 NĂM HỌC 2018-2019( ĐIỀU CHỈNH LẦN 2)[0000-00-00 00:00:00]
5  Thông báo (lần 2) NỘP HỌC PHÍ học kỳ I năm học 2018-2019.[0000-00-00 00:00:00]
6  TKB KHOA CK ĐỘNG LỰC ÁP DỤNG LẦN 5 TỪ NGÀY 8.10.2018[2018-10-05 16:36:07]
7  Thời khóa biểu Khoa Điện, HK1 , áp dụng từ 01/10/2018[0000-00-00 00:00:00]
8  Thời khóa biểu Khoa KT Du lịch, áp dụng từ ngày 01/10/2018[0000-00-00 00:00:00]
9  Thời khóa biểu LỚP: ĐIỆN DÂN DỤNG 2,5T - Bình Kiến[2018-09-26 10:30:26]
10  Thời khóa biểu Khoa CK động lực, áp dùng từ 24/9[2018-09-24 18:27:12]
11  Thời khóa biểu khoa Kinh tế Du lịch áp dụng từ 24/9/2018[2018-09-26 10:29:27]
12  Thời khóa biểu Khoa Điện - ĐT, áp dụng từ ngày 17/9/2018[2018-09-26 10:29:49]
13  KE HOACH-TKB-CO KHI-HK1-L3[0000-00-00 00:00:00]
14  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 17/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
15  Lich học và phân công GV dạy Lớp Lái xe Ô tô Hạng C, khóa 76.[0000-00-00 00:00:00]
16  Lich học và phân công GV dạy Lớp Lái xe Ô tô Hạng B, khóa 121[2018-09-13 16:55:59]
17  KHAI GIẢNG CÁC LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC (KHÓA 10)[2018-09-19 13:40:59]
18  Thời khóa biểu khoa Cơ khí Động lực, áp dụng từ 10/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
19  Thời khóa biểu khoa May học kỳ I[0000-00-00 00:00:00]
20  TKB KHOA điện HOC KY 1 L2 2018-2019 (cập nhật ngày 7-9-2018)[0000-00-00 00:00:00]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537