THÔNG TIN THỜI KHÓA BIỂU
Lịch học lớp CNTT cơ bản, khóa 8
Cập nhật vào lúc: 2018-03-09 16:06:16
Xuất 1 học vào từ lúc 16g30;  Xuất 2 học từ lúc 18g00;
Các HSSV đăg ký chậm trễ sẽ được xếp vào học xuất 2
(Các em đã đăng ký học, chưa nộp HP hãy đến phòng KHTV  nộp tiền để được xếp lớp học)

SV lớp Họ  tên Sinh năm Buổi học Đã nộp tiền
TC. CN ô tô 17- 3NA TRÌNH VĂN NGHĨA 17/05/2001 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA PHẠM HUỲNH NHẬT 16/03/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA ĐẶNG CAO NHẬT 05/10/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA ĐOÀN TẤN PHONG 28/11/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA NGUYỄN VĂN PHÚ 29/10/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA TRƯƠNG CÔNG THIỆN 04/03/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA LÊ TRỌNG TUẤN 28/01/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA LÊ XUÂN VĂN 12/10/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA NGUYỄN MINH HIỂN 06/08/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NB TRỊNH THANH MINH 15/04/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NB NGUYỄN BẢO NGUYÊN 10/11/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N TRẦN VĂN BẢO 15/12/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N PHẠM TẤN ĐIỆU 03/07/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N HÀ CẢNH DUNG 02/07/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. QT khách sạn 17- 3N TRÌNH MINH UYÊN 12/09/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC MAY TT 16-3N K Pá Thị Linh 20/10/2001 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC MAY TT 16-3N La O Thị  Mượt 28/12/1999 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA LÊ TẤN PHÁT 03/11/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N NGUYỄN THANH THIÊN 08/06/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 15- 3N NGUYỄN VĂN TRÍ 09/10/1999 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 22/03/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA NGUYỄN VĂN DỰ 08/07/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA NGUYỄN BÁ DUY 22/07/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N NGUYỄN THANH VÀNG 15/03/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3NA NGUYỄN PHÚC ANH KHA 24/12/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
CĐ MAY TT 16-3N Lê Thị  Nguyệt Hằng 20/03/1996 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC MAY TT 16-3N Mang Thị Gái 01/01/2001 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA NGUYỄN NGỌC MINH 22/09/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA LÊ NGỌC BẢO TOÀN 30/05/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA LƯƠNG QUỐC TRỊ 15/08/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N NGUYỄN VŨ DANH 10/01/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N NGUYỄN XUÂN NHẤT 09/03/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N LƯƠNG XUÂN THẮNG 20/12/2001 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC MAY TT 16-3N Võ Mỹ Kỳ Duyên 10/10/2001 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC MAY TT 16-3N Phạm Thị Phấn 30/05/2001 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC MAY TT 16-3N Nguyễn Thị Thanh Thư 02/01/2000 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC MAY TT 16-3N Huỳnh Thị Kiều Trang 27/02/2001 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC MAY TT 16-3N Lê Thị Chi 07/08/2000 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC QTKS 16-2N NGUYỄN LÊ XUÂN TRUYỀN 12/10/1998 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC CNOTO 16-3NA NGUYỄN XUÂN PHÚ 30/10/2001 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA VÕ NGỌC THỐNG 22/06/2000 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA TRƯƠNG THÀNH DANH 29/06/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. KN CLLT-TP 17- 3N HUỲNH NHẬT THIÊN 12/07/2001 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. QT khách sạn 17- 3N NGUYỄN KIM THOA 25/02/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N LÊ VĂN HIỆU 05/11/2001 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N NGUYỄN ĐÌNH PHONG 18/05/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA LÊ CÔNG ĐOAN 20/05/2001 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA NGUYỄN THÁI THIÊN 09/11/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA NGUYỄN MINH HỘP 23/06/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N LÊ VĂN THOẠI 01/07/2001 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3N DƯƠNG CÔNG THÀNH 04/04/2002 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. Điện CN 17- 3NA LÊ CÔNG DANH 24/08/2001 Thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC MAY TT 16-3N Đặng Thị Bích Trà 05/08/2001 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA ĐINH LÂM SƠN 25/09/2002 thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC CNOTO 16-3NA TRẦN TUẤN THÀNH 24/05/1998 thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC. CN ô tô 17- 3NA NGUYỄN KIM LUÂN 12/10/2002 C2, thứ 3, 5 Đã nộp HP
TC KCS 15-3N TRẦN THỊ NGỌC TUYÊN 10/04/1995 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC KCS 16-2N Lê Thị Mỹ Duyên 02/12/1997 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC KCS 16-2N Bùi Thị Quyên 12/11/1998 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC KCS 16-2N Trần Nữ Bích Thảo  07/04/1998 Thứ 4, 6 Đã nộp HP
TC KCS 16-2N Nguyễn Thị Lệ Trang 15/01/1998 Thứ 4, 6 Đã nộp HP


1  Thời khóa biểu khoa Kinh tế Du lịch xx áp dụng từ 24/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
2  Thời khóa biểu Khoa Điện - ĐT, áp dụng từ ngày 17/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
3  KHAI GIẢNG CÁC LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC (KHÓA 10)[2018-09-19 13:40:59]
1  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 17/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
2  Lich học và phân công GV dạy Lớp Lái xe Ô tô Hạng C, khóa 76.[0000-00-00 00:00:00]
3  Lich học và phân công GV dạy Lớp Lái xe Ô tô Hạng B, khóa 121[2018-09-13 16:55:59]
4  KHAI GIẢNG CÁC LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC (KHÓA 10)[2018-09-19 13:40:59]
5  Thời khóa biểu khoa Cơ khí Động lực, áp dụng từ 10/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
6  Thời khóa biểu khoa May học kỳ I[0000-00-00 00:00:00]
7  TKB KHOA điện HOC KY 1 L2 2018-2019 (cập nhật ngày 7-9-2018)[0000-00-00 00:00:00]
8  Thời khóa biểu Khoa Điện, HK1 (có điều chỉnh)[0000-00-00 00:00:00]
9  Thời khóa biểu các lớp tổ Tin học, áp dụng từ 3/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
10  Thời khóa biểu khoa Điện, HK I, năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
11  Thời khóa biểu khoa cơ khí động lực, áp dụng từ 3/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
12  Thời khóa biểu khoa Cơ khí Chế tạo học kì 1 18-19 (Lần 1)[2018-09-01 08:13:30]
13  TKB HK 1 KHOA CNTP( NH 2018-2019) lan 1[0000-00-00 00:00:00]
14  Thời khoá biểu các lớp tổ tin học , HK I, năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
15  TKB K1 khoa Cơ khí động lực áp dụng lần 1 từ ngày 3.9.2018[0000-00-00 00:00:00]
16  TKB khoa Kinh tế-DL áp dụng từ ngày 4.9.2018[0000-00-00 00:00:00]
17  Lịch học lớp Lái xe ô tô hạng C, khóa 75, từ ngày 06/8/2018[2018-08-21 14:29:16]
18  Lịch học lớp Lái xe ô tô hạng B, khóa 120, từ ngày 06/8/2018[2018-08-16 09:08:44]
19  Danh sách công nhận tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng năm 2018[0000-00-00 00:00:00]
20  Thời Khóa biểu học kỳ 1, học các môn văn hóa năm học 2018-2019[0000-00-00 00:00:00]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537