THÔNG TIN THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu khoa CK Chế tạo HK1, Lần 7 (08/01/2018)
Cập nhật vào lúc: 2018-01-08 10:32:08
Thông báo chi tiết
1  Thời khóa biểu khoa Kinh tế Du lịch xx áp dụng từ 24/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
2  Thời khóa biểu Khoa Điện - ĐT, áp dụng từ ngày 17/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
3  KHAI GIẢNG CÁC LỚP CHỨNG CHỈ TIN HỌC (KHÓA 10)[2018-09-19 13:40:59]
1  Thời khóa biểu Khoa KTDL áp dụng từ ngày 17/9/2018[0000-00-00 00:00:00]
2  Lich học và phân công GV dạy Lớp Lái xe Ô tô Hạng C, khóa 76.[0000-00-00 00:00:00]
3  Lich học và phân công GV dạy Lớp Lái xe Ô tô Hạng B, khóa 121[2018-09-13 16:55:59]