THÔNG TIN THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 27/11/2017
Cập nhật vào lúc: 2017-11-24 09:26:36
Thông báo chi tiết
1  Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 11/12/2017 (chỉnh sửa)[2017-12-09 14:34:06]
2  Thời khóa biểu khoa CK Chế tạo HK1, Lần 6 (11/12)[2017-12-08 15:43:49]
3  Thời khóa biểu khoa CNTP, áp dụng từ ngày 11/12/2017[2017-12-08 15:37:26]
4  Thời khóa biểu khoa May TT, áp dụng từ ngày 04/12/2017[2017-12-08 15:35:54]
5  Thời khóa biểu khoa CKĐL, áp dụng từ ngày 11/12/2017[2017-12-07 15:21:31]
1  Lịch thi các lớp chứng chỉ Tin học (CNTT), Tiếng Anh khóa 7[2017-12-05 16:32:08]
2  Thời khóa biểu khoa CK Chế tạo HK1, Lần 5 (04/12)[2017-12-01 15:41:29]
3  Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 04/12/2017[2017-12-01 14:53:42]
4  Thời khóa biểu khoa CNTP, áp dụng từ ngày 04/12/2017[2017-12-01 14:51:45]
5  Lịch thi các lớp chứng chỉ Tin học (CNTT), Tiếng Anh Khóa 7[2017-12-01 10:57:43]
6  Thời khóa biểu khoa CNTP, áp dụng từ ngày 27/11/2017[2017-11-24 15:04:29]
7  Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 27/11/2017[2017-11-24 09:26:36]
8  Thời khóa biểu khoa CNTP, áp dụng từ ngày 20/11/2017[2017-11-19 15:13:54]
9  Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 20/11/2017[2017-11-17 09:45:43]
10  Thời khóa biểu (Lần 5) khoa CKĐL, áp dụng từ ngày 13/11/2017[2017-11-13 10:14:37]
11  Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 13/11/2017[2017-11-10 16:10:44]
12  Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 06/11/2017[2017-11-03 14:34:13]
13  Thời khóa biểu khoa CNTP, áp dụng từ ngày 06/11/2017[2017-11-03 08:32:34]
14  Thời khóa biểu khoa Điện, HK1 năm học 2017-2918, áp dụng từ 30/10/2017[2017-11-01 15:27:13]
15  Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 30/10/2017[2017-10-25 15:09:27]
16  Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 23/10/2017[2017-10-20 08:50:27]
17  Thời khóa biểu khoa Điện, áp dụng từ 16/10/2017 (chỉnh sửa)[2017-10-18 09:29:42]
18  Thời khóa biểu khoa Điện, HK1 năm học 2017-2918, áp dụng từ 16/10/2017[2017-10-16 14:46:23]
19  Thời khóa biểu khoa KTDL, áp dụng từ ngày 16/10/2017[2017-10-13 14:44:09]
20  Thời khóa biểu khoa May TT, áp dụng từ ngày 16/10/2017[2017-10-13 08:31:33]
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537