Thông báo chung

Chào hàng cạnh tranh: Mua vật tư sửa chữa điện, nước ký túc xá

08:59 | 28/06/2019

Thông báo số 81 : chào hàng cạnh tranh .pdf ; Liên hệ phòng CSVC-TBVT , Điện thoại: 02573881136; mở báo giá lúc 9g ngày 03/7/2019.

Thông báo số  85: chào hàng cạnh tranh sửa điện nước nhà tắm KTX.pdf;

Liên hệ phòng CSVC-TBVT , Điện thoại: 02573881136; mở báo giá lúc 9g ngày 08/7/2019.