CƠ CẤU TỔ CHỨC
  GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC THÔNG TIN    

 
 
 
  Phòng đào tạo
  
 
     
 
 
     

I/ Chức năng của phòng đào tạo:
- Phòng đào tạo trực thuộc Ban Giám Hiệu.
- Chức năng:
+ Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc xây dựng, duy trì kế hoạch về công tác đào tạo.
+ Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện việc quy hoạch, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên trên cơ sở nhiệm vụ của trường.
+ Dự báo quy hoạch, kế hoạch phát triển trường trên cơ sở phát triển của ngành.
II Nhiệm vụ của phòng đào tạo:

-       Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy nghề hàng năm và dài hạn của nhà trường;

-       Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

-       Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

-       Tổ chức ra đề thi, in ấn đề thi, giao nhận, làm phách, quản lý bài thi, tổ chức chấm thi tốt nghiệp, công nhận kết quả;

-       Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

-       Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

-       Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên;

-       Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Cơ cấu tổ chức của phòng đào tạo:

* Hiện nay phòng có 05 cán bộ, giáo viên; công việc cụ thể của từng cán bộ như sau như sau:
-          Ths. Lâm Đạo Hải – Trưởng Phòng: Phụ trách chung và trực tiếp chỉ đạo công tác hành chính giáo vụ, trực tiếp theo dõi công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo đề án 1956.
-          Ths. Bùi Thạch Lam – Chuyên viên: Phụ trách công tác văn thư; cấp phát văn bằng, chứng chỉ sơ cấp nghề, dạy nghề thường xuyên.

-                 CN. Phan Lê Minh Tuấn – chuyên viên: Phụ trách website nhà trường, theo dõi, cấp phát văn bằng hệ đào tạo dài hạn.

-                 CN. Nguyễn Lưu Hồng – chuyên viên: Phụ trách công tác liên kết đào tạo Đại học, công tác đạo tạo lái xe các hạng.

-                 CN. Nguyễn Thị Như Cẩm – chuyên viên: Phụ trách công tác quản lý thư viện.

IV. Thành tích, khen thưởng:

-                10 năm liền đạt tổ lao động tiên tiến

-                UBND tỉnh tặng bằng khen các năm 2004-2005; 2007-2008; 2009-2010

 
 
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537