CƠ CẤU TỔ CHỨC
  GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC THÔNG TIN    

 
 
 
  Trung tâm dịch vụ và đào tạo thường xuyên
  
 
     
 
 
     
  TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

I./ TỔNG QUÁT CHUNG

        Trung tâm Dịch vụ & Đào tạo thường xuyên là đơn vị sự nghiệp trực thuộc trường Cao đẳng nghề Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 361/QĐ-CĐN ngày 28/7/2011 của trường Cao đẳng nghề Phú Yên. 

        Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo Quyết định số 136/QĐ-CĐN ngày 11/11/2011 của trường Cao đẳng nghề Phú Yên về việc ban hành Quy đinh phân cấp quản lý, tổ chức, bộ máy, biên chế tiền lương cán bộ viên chức trung tâm Dịch vụ & Đào tạo thường xuyên thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Chức năng

- Tham mưu Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Yên quản lý điều hành các dịch vụ cho thuê cơ sở vật chất thiết bị;

- Quản lý ký túc xá và nhà ăn;

- Quản lý, đào tạo hệ dạy nghề thường xuyên, các nghề ngắn hạn, nâng bậc thợ và bồi dưỡng chuyên đề;

- Liên kết đào tạo các bậc học: ngoại ngữ, tin học, chuyên đề....

- Tổ chức sản xuất (nếu có).

2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thu, chi hàng năm của trung tâm đúng theo quy định và sử dụng vật tư, thiết bị, ... của tất cả các bộ phận của trung tâm; tổ chức kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị định kỳ theo qui định của lãnh đạo trung tâm và cấp trên.

- Quản lý và giáo dục học sinh về các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong các hoạt động văn hóa ở ký túc xá;

- Khai thác hiệu quả các dịch vụ cho thuê phòng ở, sân bãi, căn tin, nhà khách, nhà giữ xe... của trung tâm và của nhà trường;

- Tổ chức sắp xếp chỗ ở, ăn cho học sinh - sinh viên, giáo viên trong ký túc xá; quản lý, điều hành các mặt công tác của ký túc xá;

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khoẻ cho cán bộ, viên chức và học sinh - sinh viên ở ký túc xá.

- Phối hợp với tổ chức, chính quyền  địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự trong trung tâm.

- Phối hợp với các phòng, khoa của nhà trường tổ chức sản xuất, dịch vụ.

- Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục: Chương trình ngoại ngữ, tin học các cấp trình độ.  

- Liên kết với các trường trong nước, ngoài nước bồi dưỡng, đào tạo dưới dạng chuyên đề các bậc học.

- Lập kế hoạch xây dựng quy chế mua sắm vật tư, sửa chữa tài sản, cấp phát theo quy trình trường Cao đẳng nghề Phú Yên đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Tổ chức quản lý chất lượng dạy và học, tổ chức thi, tổng hợp, thống kê, tổng kết điểm các môn học theo đúng quy định.

 - Xây dựng lề lối làm việc, nội quy, quy chế của Trung tâm, trên cơ sở các quy định của nhà trường.

 - Thực hiện các công tác khác khi có nhu cầu của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Phú Yên.

 - Định kỳ hàng quý, năm lập báo cáo quyết toán tài chính với phòng KH-TV

        II./ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM:

        Nhằm tạo điều kiện để trung tâm phát triển cần định hướng và khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất hiện có, tăng cường công tác đào tạo hệ dạy nghề thường xuyên và chuyên đề bồi dưỡng. Vì vậy các hoạt động của trung tâm gồm:

        1./ Dịch vụ

- Quy mô số lượng chỗ ở nội trú của học sinh - sinh viên KTX và khu nhà khách hiện tại của nhà trường:

+ Khu ký túc xá: 62 phòng      -    quy mô:    450 HS-SV

+ Khu nhà khách:06 phòng     -    quy mô:     25 người

- Khai thác hiệu quả các cơ sở vật chất của nhà trường như: nhà giữ xe, hội trường, phòng học, căn tin, các thiết bị khác... tạo nguồn thu cho đơn vị.

- Ngoài ra cần định hướng các dịch vụ cho thuê ngắn hạn khai thác nhà khách của nhà trường phục vụ nhu cầu ở của học viên và khách.

2./ Dạy nghề thường xuyên, tin học – ngoại ngữ, bồi dưỡng chuyên đề

- Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trung tâm dạy nghề, trung tâm hướng nghiệp các huyện tuyển sinh đào tạo mở rộng ngành nghề đào tạo theo nhu cầu của từng đơn vị đáp ứng theo từng nghề nhà trường đào tạo.

- Nghề đào tạo:

          + Dạy nghề thường xuyên – Tin học – Ngoại ngữ:

§ Điện dân dụng – công nghiệp

§ Điện tử dân dụng

§ Hàn

§ Tiện

§ May dân dụng – công nghiệp

§ Chế biến thực phẩm

§ Chế biến thủy sản

§ Nấu ăn

§ Nghiệp vụ lễ tân

§ Nghiệp vụ lưu trú

§ Nghiệp vụ nhà hàng

§ Sửa chữa máy nổ

§ Sửa chữa xe gắn máy

§ Sửa chữa Ô tô 

§ Tin học trình độ A, B 

§ Anh văn trình độ A, B, C

+ Chuyên đề bồi dưỡng:

§  An toàn lao động trong kỹ thuật

§  Nghiệp vụ Maketing

§  Nghiệp vụ lễ tân

§  Hàn công nghệ cao

§  Tiện công nghệ cao CNC

§  Kỹ thuật sửa chữa điện ô tô

§  An toàn lao động trong chế biến

§  Nghiệp vụ phần mềm kế toán

§   Thiết kế bài giảng điện tử

§   Microsoft Power Point

§   Lắp đặt & cài đặt

§  Tiếng Hàn Quốc

§  Ngoại ngữ khác...

        3./ Liên kết đào tạo

        - Liên kết với trường Đại học SPKT TP. HCM đào tạo nghiệp vụ sư phạm bậc 2, sư phạm dạy nghề và các chuyên đề nâng cao nghiệp vụ đối với giáo viên.

        - Liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng trong nước và công ty có chức năng đào tạo phối hợp đào tạo cấp chứng chỉ, chứng nhận các chuyên đề bồi dưỡng mà hiện tại nhà trường chưa đào tạo.

        

 
 
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537