CƠ CẤU TỔ CHỨC
  GIỚI THIỆU CƠ CẤU TỔ CHỨC THÔNG TIN    

 
 
 
  Khoa cơ bản
  
 
     
 
 
     

Khoa cơ bản là một trong 7  khoa chức năng đào tạo của trường cao đẳng nghề Phú Yên được thành lập từ năm 2007, với tổng số 13 Cán bộ - Giáo viên, trình độ chuyên môn 3 thạc sĩ, 1 Nghiên cứu sinh, 8 Đại học và 1 trung cấp, các giáo viên trong khoa có trình độ lý luận chính trị vững vàng, có khả năng sư phạm  để đảm bảo công tác giảng dạy và làm tốt chức năng của khoa là:

1./ Chức năng khoa 

- Giảng dạy các môn chung và các môn văn hóa theo đúng tiến độ của nhà trường.

- Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường; 

- Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình các môn văn hóa phù hợp với tình hình thực tiễn với trình độ  học sinh của trường; 

- Quản lý giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình. Ngoài ra khoa còn được giao các nhiệm cụ thể là:

2./ Nhiệm vụ cụ thể 

- Khoa chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh – sinh viên thuộc khoa quản lý. 

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của nhà trường. 

- Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng và tổ chức quản lý thực hiện chương trình kế hoạch giảng dạy và học gồm các nội dung sau: 

- Tổ chức thi hết môn đúng qui chế ( phân công giáo viên coi thi, thu bài, rọc phách, chấm điểm, tổng hợp kết quả điểm gửi về phòng đào tạo để cùng theo dõi) 
- Đề xuất với hội đồng thi tốt nghiệp phân công giáo viên vào các tiểu ban thi tốt nghiệp. 

- Thường xuyên tổ chức dự giờ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, sư phạm và hàng năm tổ chức hội giảng cấp khoa, tiến tới hội giảng cấp trường.
3./ Xây dựng sư phạm  khoa vững mạnh về mọi mặt ( chính trị, tư tưởng, chuyên môn, sư phạm)

4./ Thực hiện công tác giáo vụ khoa bao gồm : 

- Theo dõi tình hình giảng dạy của giáo viên, tình hình học tập của HS – SV thuộc khoa quản lý. 

- Làm thư ký các cuộc họp, hội nghị của khoa. 

- Làm công tác văn thư, hành chính của khoa 

5./ Từ việc nhận thức rõ chức năng và nhiệm vụ trên, tập thề giáo viên của khoa  trong thời gian đến luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là tấm gương sáng cho HS-SV noi theo,  bản thân mỗi giáo viên của khoa tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 
 
 
 
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
  ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ TRỰC TUYẾN
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  LIÊN KẾT WEBSITE
   
  THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
 
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537