Chuẩn đầu ra các ngành của Trường cao đẳng nghề Phú Yên

UBND TỈNH PHÚ YÊN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

 CÁC THÔNG TIN CHUNG

_________

  

Tên trường (tên chính thức) :         Trường Cao đẳng nghề Phú Yên.

Tên tiếng Anh :                            Phu Yen Vocational Training College.

Tên viết tắt :                               CĐNPY

Địa chỉ : 276 Trường Chinh, Phường 7, Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại : 057- 3.841.915                       Fax : 057-3.842.537.

Địa chỉ Website : http://www.cdnpy.edu.vn

Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I : 2001

1- SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ :

 Trường Cao đẳng nghề Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 917/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trên cơ sở nâng cấp từ trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ - Nghiệp vụ Phú Yên theo Quyết định số  1665/2006/QĐ – UBND ngày 26/10/2006 ; tiền thân là trường Dạy nghề Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 1232/2001/UB-QĐ ngày 07/5/2001 của UBND tỉnh Phú Yên và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2001.

2- VỊ TRÍ ĐỊA LÝ:

            Trường Cao đẳng nghề Phú Yên tọa lạc tại địa chỉ 276 Trường Chinh, Phường 7, tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Trường nằm ở phía Đông thành phố Tuy Hòa tiếp giáp : phía Bắc và phía Tây giáp trường Đại học Phú Yên ; phía Nam giáp với Trung tâm dạy nghề công đoàn ; phía Đông giáp Trung tâm DVVL của Hội nông dân tỉnh Phú Yên.

            Trường có diện tích :  46.173 m2, gồm :

-        Khu làm việc : 587,4 m2

-        Khu học lý thuyết : 887,8 m2

-        Khu nhà xưởng thực hành : 3.220 m2

-        Ký túc xá : 2.886 m2

-        Khu vận động ngoài trời : 9.209 m2

3- CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ :

            - Tổ chức đào tạo công nhân kỹ kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ ở các trình độ Cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đào đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

            - Tổ chức  xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với các nghề được phép đào tạo.

            - Tổ chức hoạt động dạy và học, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ nghề theo qui định của Bộ LĐTBXH.

            - Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.

            - Phối hợp với doanh nghiệp trong công tác tổ chức đào tạo nghề.

4./ TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU  ĐẾN 2020

Ø Tầm nhìn :

 Trường Cao đẳng nghề Phú Yên  phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo nghề tiên tiến, tiếp cận trình độ khu vực ASEAN và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, kỹ thuật công nghệ phục vụ các yêu cầu phát triển của tỉnh Phú Yên và các tỉnh khu vực Duyên hải Miền trung – Tây nguyên .

Ø Sứ mạng :

Sứ mệnh của trường Cao đẳng nghề Phú Yên là đào tạo đội ngũ nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội, hướng tới nền kinh tế tri thức phục vụ đắc lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ø Mục tiêu :

* Chiến lược phát triển đào tạo :

  Đào tạo nguồn nhân lực đạt trình độ công nghệ tiên tiến của khu vực, đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế đất nước và xuất khẩu lao động.

* Chiến lược phát triển khoa học – công nghệ :

Xây dựng nhà trường thành cơ sở nghiên cứu khoa học - công nghệ tiên tiến. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu triển khai, ứng dụng  để tiếp nhận, làm chủ công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ ứng dụng trong sản xuất.

* Chiến lược phát triển đội ngũ CBGV :

 Xây dựng đội ngũ viên chức có đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, gắn bó với nhà trường, luôn theo kịp với những yêu cầu của thời đại, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường. Đến năm 2020 có trên 50 % giáo viên dạy cao đẳng có trình độ sau đại học (trong đó có 5%  trình độ tiến sĩ).

* Chiến lược phát triển cơ sở vật chất :

Tăng cường đầu tư xây dựng CSVC, hạ tầng trên diện tích hiện có. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đáp ứng qui mô đào tạo 3.000 HS-SV.

* Chiến lược phát triển hợp tác đào tạo: 

 Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các trường đại học cao đẳng trong và ngoài nước.

* Chiến lược phát triển nguồn tài chính :

  Huy động các nguồn tài chính đáp ứng các yêu cầu phát triển của nhà trường thông qua các hoạt động đào tạo, đào tạo kết hợp với sản xuất, dịch vụ, các hoạt động liên doanh, liên kết, nghiên cứu khoa học - công nghệ và các nguồn tài trợ khác.


5./ CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng các hoạt động của nhà trường, tiến hành đổi mới công tác quản lý hành chính và quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008; Thực hiện tốt việc kiểm định chất lượng đào tạo theo các tiêu chí kiểm định chất lượng do Bộ LĐTBXH ban hành.

* Chính sách chất lượng của trường là :

1. Trong công tác Đào tạo “Không ngừng nâng cao về chất lượng và hiệu quả đào tạo nhằm mang đến cho người học những điều kiện tốt nhất để phát huy tiềm năng sáng tạo, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng đáp ứng nhu cầu xã hội”.

2. Thực sự thực hiện cải cách hành chính và đổi mới tư duy sáng tạo trong quản lý GD; tăng cường lòng tin của Người học và thu hút đầu tư phát triển trong ngành Giáo dục-Đào tạo

3. Cán bộ công nhân viên của Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Phú Yên luôn đuợc đào tạo thích hợp để đảm bảo có đủ năng lực, trình độ, đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Duy trì việc thực hiện và cải tiến không ngừng HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

6./ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 6.1- Về đào tạo

* Qui mô học sinh, sinh viên : trên 2.000 HS,SV

* Về nghề đào tạo : Trường hiện đang đào tạo

Hệ cao đẳng nghề : 11 nghề

Hệ trung cấp nghề : 15 nghề.

Hệ sơ cấp nghề : 13 nghề

* Các loại hình đào tạo

- Đào tạo chính qui : Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề

- Đào tạo thường xuyên.

            + Bồi dưỡng nghề với thời gian dưới 3 tháng

            + Bồi dưỡng chuyên đề

- Liên kết đào tạo trong nước và ngoài nước

            + Đào tạo đại học : hệ  liên thông khối K

            + Sư phạm bậc II; sư phạm nghề

            + Chuyên đề bồi dưỡng giáo viên

            Bồi dưỡng các chuyên đề ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực điện - điện tử; có khí, cơ điện tử; công nghệ thông tin; công nghệ CAD/CAM/CNC; cơ khí ôtô; phương pháp giảng dạy.....

 6.2- Danh mục các khoa và các nghề xây dựng chuẩn đầu ra

 

TT


Đơn vị


Hệ trung cấp nghề

Hệ cao đẳng nghề

Ghi chú

1


Khoa điện


 

 

 

 


Điện công nghiệp


x

x

 

 


Kỹ thuật lắp đặt điện & điều khiển trong công nghiệp


x

 

 

2


Khoa cơ khí


 

 

 

 


Hàn


x

x

 

 


Cắt gọt kim loại


x

x

 

3


Khoa cơ khí động lực


 

 

 

 


Công nghệ ôtô


x

x

 

4


Khoa công nghệ thực phẩm


 

 

 

 


Chế biến thực phẩm


x

x

 

 


Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm


x

x

 

5


May


 

 

 

 


May thời trang


x

x

 

6


Công nghệ thông tin


 

 

 

 


Kỹ thuật sửa chữa & lắp ráp máy tính


x


 

 


Quản trị mạng máy tính


 

x

 

7


Kinh tế - Du lịch


 

 

 

 


Du lịch


 

 

 

 


Nghiệp vụ nhà hàng


x

 

 

 


Quản trị khách sạn


x

x

 

 


Kinh tế


 

 

 

 


Kế toán doanh nghiệp


 x

x

 

7/ CAM KẾT THỰC HIỆN

Trường Cao đẳng nghề Phú Yên công bố chuẩn đầu ra của các nghề đang đào tạo hệ Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề đồng thời đội ngũ CBGV – CNV cam kết đảm bảo thực hiện đào tạo có chất lượng trước người học, các nhà tuyển dụng , các cơ quan quản lý Nhà nước , Tổng Cục Dạy nghề và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

 

 

 CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:63/QĐ-CĐN ngày 22 tháng 03 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Phú Yên)

 

 

1/ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

2/ HÀN

3/ CẮT GỌT KIM LOẠI

4/ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

5/ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỦY SẢN

6/ NGHỀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

7/ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

8/ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

9/ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

10/ CƠ DIỆN LẠNH THỦY SẢN

11/ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP

12/ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

13/ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

14/ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

15/ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

16/ MAY THỜI TRANG

17/ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

    NGHỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ


Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã nghề: 50510208                                   

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, môđun đào tạo: 41

 Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng:

1. Kiến thức

- Phân tích đư­ợc bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;

- Có trình độ tin học căn bản tương đương trình độ A. Sử dụng được các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, thiết lập được bản vẽ trên máy…

- Có trình độ tiếng Anh chứng chỉ A

- Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt;

- Giải thích đ­ược hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 – 2245; 

- Trình bày đư­ợc sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của các cơ cấu truyền động cơ khí thông dụng và hiện đại;

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề;

- Mô tả đ­ược quá trình biến dạng của kim loại khi có ngoại lực tác dụng;

- Biết được phương pháp tính toán sức bền vật liệu, dung sai các kết cấu trên bản vẽ phức tạp;

- Biết được phương pháp tính toán, khai triển, xếp hình pha cắt kim loại, tiết kiệm vật liệu;

- Phân biệt được hệ trục tọa độ trên máy CNC;

- Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con ng­ười và cho sản xuất và các biện pháp nhằm giảm cư­ờng độ lao động, tăng năng suất.

2. Kỹ năng

- Lựa chọn đư­ợc các loại vật tư­, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo;

- Tính toán sức bền vật liệu, dung sai các kết cấu trên bản vẽ phức tạp;

- Đọc được bản vẽ thi công, bản vẽ tách, lắp ghép và các tài liệu liên quan;

- Tính toán, khai triển, xếp hình pha cắt kim loại, tiết kiệm vật liệu được một số chi tiết đơn giản, không phức tạp của nghề;

- Vẽ đư­ợc bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;

- Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

- Sử dụng thành thạo và bảo quản các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

- Triển khai kích thư­ớc, phóng dạng chính xác trên thép tấm và thép hình;

- Thao tác nắn, cắt, uốn gập, khoan lỗ, tán đinh, lắp ghép tạo ra các sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật cao ở dạng: Ống, khung, bình, bồn, bun ke - si lô, thiết bị lọc bụi, cho các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Thực hiện được một số công việc trong tổ hợp lắp ghép, đóng gói, bàn giao sản phẩm dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật;

- Phát hiện và sửa chữa  đ­ược các sai hỏng thông th­ường của thiết bị, dụng cụ của nghề;

- Lập được chương trình trên máy CNC đảm bảo yêu cầu;

- Chế tạo được các loại chi tiết cơ khí thông dụng ứng dụng trong sửa chữa và thay thế của nghề.

3. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

     + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

     + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

     + Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực cơ khí;

     + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

     + Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

     + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

+ Có tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

+ Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động và an toàn lao động;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp;

+ Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;

     + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

      + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh; 

     + Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

4. Cơ hội việc làm

- Trực tiếp gia công trên các máy công cụ phổ biến, thông dụng của nghề và máy phay CNC;

- Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí;

- Tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

- Có khả năng tự tạo việc làm;

- Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp.

 Có thể tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh công nghệ mới. Có thể tiếp tục học lên bậc đại học các chuyên ngành như: Cơ khí chế tạo, chuyên ngành công nghệ cơ khí...


NGHỀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề: Chế tạo thiết bị cơ khí

Mã nghề: 40510208                                      

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối t­ượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

 - Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.

Số l­ượng môn học, môđun  đào tạo: 33

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng:

1. Kiến thức:

     + Phân tích đư­ợc bản vẽ chi tiết gia công và bản vẽ lắp;

+ Có trình độ tin học căn bản tương đương trình độ A. Sử dụng được các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, thiết lập được bản vẽ trên máy…

+ Có trình độ tiếng Anh chứng chỉ A

     + Trình bày được tính chất cơ lý của các loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí và các phương pháp xử lý nhiệt;

     + Giải thích đ­ược hệ thống dung sai lắp ghép theo TCVN 2244 – 2245;

          + Trình bày được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số cơ cấu truyền động cơ khí thông thường;

           + Mô tả được quá trình biến dạng của kim loại khi có ngoại lực tác dụng;


     + Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp đo, đọc, hiệu chỉnh, bảo quản các loại dụng cụ đo cần thiết của nghề;


           + Giải thích được ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi của người lao động đối với công tác phòng chống tai nạn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ, sơ cứu thương nhằm tránh gây những tổn thất cho con ng­ười và cho sản xuất và các biện pháp  nhằm giảm cư­ờng độ lao động, tăng năng suất;

          + Có khả năng tiếp tục học tập lên cao.

2. Kỹ năng:  

+ Vẽ đư­ợc bản vẽ chi tiết gia công;

+ Đọc đ­ược bản vẽ chi tiết của thiết bị và kết cấu thép;

+ Tính toán, khai triển được một số chi tiết đơn giản, không phức tạp của nghề;

  + Thực hiện được các biện pháp an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp;

  + Sử dụng thành thạo và bảo quản được các thiết bị, dụng cụ cầm tay của nghề;

  + Triển khai được kích thư­­ớc trên thép tấm và thép hình;

  + Thao tác nắn, cắt, uốn gập, khoan lỗ, tán đinh, lắp ghép tạo ra các sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật trung bình ở dạng: ống, khung, bình, bồn, bun ke - si lô, thiết bị lọc bụi, cho các công trình công nghiệp và dân dụng;

  + Thực hiện được một số công việc trong tổ hợp lắp ghép, đóng gói, bàn giao sản phẩm dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật;

  + Phát hiện và sửa chữa  đ­ược các sai hỏng thông th­ường của thiết bị, dụng cụ của nghề;

  + Lựa chọn đư­­ợc một số vật tư­­, thiết bị phù hợp với yêu cầu chế tạo theo tổ, nhóm.

3. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tuởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước;

+ Nắm được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân;

+ Có ý thức nghề nghiệp, kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc công nghiệp; có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử tốt, giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ một cách hợp lý;

+ Có tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao;

+ Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động và an toàn lao động;

+ Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có kiến thức, kỹ năng về thể dục, thể thao cần thiết;

+ Nắm được phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập và lao động sản xuất;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng - An ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

4. Cơ hội việc làm:

     + Trực tiếp gia công trên các máy công cụ phổ biến, thông dụng của nghề và máy phay CNC;

     + Cán bộ kỹ thuật trong phân xưởng, nhà máy, công ty có liên quan đến ngành cơ khí;

    + Tổ trưởng sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, kinh doanh các sản phẩm cơ khí;

     + Có khả năng tự tạo việc làm;

+ Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

     Tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh công nghệ mới. Có thể tiếp tục học lên bậc cao đẳng và đại học các chuyên ngành như: đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, cao đẳng gia chế tạo thiết bị cơ khí, cao đẳng hàn...


 

 

NGHỀ HÀN

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề   :         Hàn

Mã trường:          CĐĐ3901

Mã nghề   :          50510909  

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học/ mô-đun đào tạo: 37

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề.

 

SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH, NGƯỜI HỌC CÓ KHẢ NĂNG:

1. Kiến thức:

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Có trình độ tin học căn bản tương đương trình độ A. Sử dụng được các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, thiết lập được bản vẽ trên máy…

Có trình độ tiếng Anh chứng chỉ A

Có hiểu biết về các kiến thức cơ bản về công nghệ hàn để vận dụng một cách sáng tạo vào việc tính toán kết cấu hàn, các vật liệu sử dụng trong nghề hàn, xác định chế độ hàn, thiết kế qui trình công nghệ hàn và các công việc khác của người thợ hàn.

-  Đọc và phân tích đư­ợc bản vẽ (với ba hình chiếu, có mặt cắt, có cắt trích...); lập được các bản vẽ đơn giản.

Trang bị các kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ nhằm tránh gây những tổn thất cho con ng­ười và cho sản xuất, các biện pháp  nhằm giảm cư­ờng độ lao động, tăng năng suất.

Trình bày được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng độc lập.

2. Kỹ năng:

- Hàn các mối hàn và kết cấu hàn phức tạp chế tạo từ các vật liệu thường dùng trong công  nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động và tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ, tiết kiệm và an toàn.

- Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

- Sử dụng thành thạo các loại máy hàn hồ quang tay, máy hàn MAG - MIG, máy hàn TIG, máy hàn tự động dưới lớp thuốc, hàn và cắt khí, máy cắt plasma, máy hàn điểm, cắt đột, máy uốn ống, bàn gấp, máy mài tròn ngoài,  máy mài hai đá, máy khoan bàn.

- Phát hiện và sửa chữa  đ­ược các sai hỏng thông th­ường của máy, vật gia công. Dự đoán đư­ợc các dạng sai hỏng khi gia công và biện pháp  khắc phục.

3. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

     + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

     + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

     + Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực cơ khí;

     + Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

     + Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

     + Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

+ Có tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

+  Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động và an toàn lao động;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp;

+ Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;

     + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

     + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

     + Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

4. Vị trí và khả năng công tác:

Làm việc trong các cơ sở sản xuất kinh doanh gia công chế tạo ở một số vị trí: Gia công chế tạo các chi tiết, kết cấu thép, hàn và cắt phôi...

Tham gia lao động hợp tác với nước ngoài.

Có khả năng sử dụng, vận hành máy móc, thiết bị hiện đại của nghề hàn ở tất cả các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất

Quản lý một tổ, đội sản xuất.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

     Có thể tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh công nghệ mới. Có thể tiếp tục học lên bậc đại học các chuyên ngành như: Cơ khí chế tạo, chuyên ngành hàn... 

NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

 

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

 

Tên nghề:   Cắt gọt kim loại

Mã trường : CĐĐ3901

Mã nghề:             50510910

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 51

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề, 

SAU KHI HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH, NGƯỜI HỌC CÓ KHẢ NĂNG:

 

1. Kiến thức:

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Có trình độ tin học căn bản tương đương trình độ A. Sử dụng được các phần mềm kỹ thuật: AutoCAD, thiết lập được bản vẽ trên máy…

Có trình độ tiếng Anh chứng chỉ A

Nắm vững các kiến thức cơ bản về gia công cắt gọt để vận dụng một cách sáng tạo vào việc tính toán, tạo đồ gá gia công,  lập qui trình công nghệ, lựa chọn phương pháp gia công và chọn chế độ cắt hợp lý. Hiểu được các phư­ơng pháp gia công cơ bản trên máy tiện CNC, máy phay CNC

Đọc và phân tích đư­ợc bản vẽ (với ba hình chiếu, có mặt cắt, có cắt trích...); lập được các bản vẽ

Trang bị các kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ nhằm tránh gây những tổn thất cho con ng­ười và cho sản xuất, các biện pháp  nhằm giảm cư­ờng độ lao động, tăng năng suất.

Trang bị kiến thức chung nhất về máy cắt, đồ gá, dao cắt, quy trình công nghệ, chế độ cắt, dung dịch làm nguội. Hiểu được đặc tính kỹ thuật, cấu tạo, nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng và bảo quản các loại máy cắt kim loại, các dụng cụ: Gá, cắt, kiểm tra.

Trình bày được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục. Có khả năng tổ chức và quản lý một phân xưởng độc lập. Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

2. Kỹ năng:

Gia công được các chi tiết máy trên các loại máy tiện, phay, bào, doa, mài, xọc, lập được chương trình gia công, vận hành và điều chỉnh thành thạo máy tiện, phay CNC

Thực hiện các biện pháp an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Sử dụng thành thạo các dụng cụ cắt cầm tay, các loại máy tiện vạn năng, máy phay, máy bào xọc, máy mài tròn ngoài, máy mài phẳng, máy mài hai đá, máy doa, máy khoan bàn.

Thiết kế và chế tạo được chi tiết, thiết bị cơ khí đơn giản, chế tạo và mài đ­ược các dụng cụ cắt đơn giản.

Dự đoán đư­ợc các dạng sai hỏng khi gia công và biện pháp  khắc phục.

3. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực cơ khí;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;

+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc;

+ Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

+ Có tinh thần hợp tác nhóm tốt, chủ động thực hiện công việc được giao và có tác phong công nghiệp;

+  Chấp hành nghiêm quy định về bảo hộ lao động và an toàn lao động;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp;

+ Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Làm việc trong các cơ sở sản xuất, gia công chế tạo ở một số vị trí: Gia công chế tạo các chi tiết máy, khuôn mẫu, vận hành các máy gia công CNC trong sản xuất công nghiệp.

     - Tham gia lao động hợp tác với nước ngoài.

- Quản lý một tổ, đội sản xuất;

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh công nghệ mới. Có thể tiếp tục học lên bậc đại học các chuyên ngành như: Cơ khí chế tạo...

 

  

NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề: Chế biến thực phẩm.

Mã  trường: CĐĐ 3901

Mã nghề:  50540103

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 38

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của nhà nước;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm: hoá sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thực phẩm: Các quá trình gia công cơ học, quá trình truyền nhiệt, quá trình chuyển khối,…

- Thông thạo các kiến thức bổ trợ của ngành thực phẩm: Vẽ kỹ thuật, xử lý môi trường, đóng gói bao bì, phụ gia thực phẩm,...

- Vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ và các kiến thức bổ trợ vào các lĩnh vực chuyên ngành mà người học sẽ làm việc tại các cơ sở chế biến thực phẩm;

- Hiểu và giải thích được những biến đổi hoá học, sinh học và lý học xảy ra trong quá trình bảo quản và sản xuất thực phẩm. Hiểu biết và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm trong quá trình sản xuất;

- Kiểm tra được chất lượng thực phẩm;

- Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất và chỉ đạo sản xuất.

2/ Kỹ năng

- Vận hành thành thạo trang thiết bị phức tạp trên dây chuyền sản xuất thực phẩm;

- Có kinh nghiệm vững vàng và thành thạo trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất bằng các phương pháp phân tích đánh giá;

- Chỉ đạo tốt các công đoạn chế biến thực phẩm;

- Thực hiện thành thạo được các phép phân tích chỉ tiêu chất lượng đơn giản  (chỉ tiêu hoá học, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu sinh học, chỉ tiêu cảm quan);

- Bảo dưỡng được các trang thiết bị chế biến thực phẩm theo qui trình sửa chữa trung tu toàn bộ dây chuyền sản xuất;

- Có khả năng kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác.

3. Thái độ:

- Chấp hành tốt  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của nhà nước, tham gia các hoạt  động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ của công dân. Có thái độ yêu nghề nghiệp, yêu quê hương, đất nước. Có tinh thần tập thể cao, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất;

- Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề chế biến thực phẩm, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bảo quản, chế biến, kinh doanh thực phẩm; quản lý chất lượng, an toàn, vệ sinh thực phẩm thuộc các thành phần kinh tế;

- Tham gia xuất khẩu lao động.

5/ Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng tự học, tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới trong các lĩnh vực về chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, kiểm nghiệm chất lượng lương thực – thực phẩm;

- Tiếp tục học ở trình độ đại học với các chuyên ngành chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản.

 


 

NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề: Chế biến thực phẩm.

Mã  trường: CĐĐ 3901

Mã nghề:  50540103

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

     - Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 38

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

 

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của nhà nước;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học thực phẩm: hoá sinh thực phẩm, vi sinh thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

- Có kiến thức cơ bản về công nghệ thực phẩm: Các quá trình gia công cơ học, quá trình truyền nhiệt, quá trình chuyển khối,…

- Thông thạo các kiến thức bổ trợ của ngành thực phẩm: Vẽ kỹ thuật, xử lý môi trường, đóng gói bao bì, phụ gia thực phẩm,...

- Vận dụng được các kiến thức khoa học, công nghệ và các kiến thức bổ trợ vào các lĩnh vực chuyên ngành mà người học sẽ làm việc tại các cơ sở chế biến thực phẩm;

- Hiểu và giải thích được những biến đổi hoá học, sinh học và lý học xảy ra trong quá trình bảo quản và sản xuất thực phẩm. Hiểu biết và giải thích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm trong quá trình sản xuất;

- Kiểm tra được chất lượng thực phẩm;

- Có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào thực tế sản xuất và chỉ đạo sản xuất.

2. Kỹ năng:

- Vận hành thành thạo các trang thiết bị phức tạp trên dây chuyền sản xuất, chế biến thực phẩm

- Có kinh nghiệm vững vàng và thành thạo trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn sản xuất bằng các phương pháp phân tích đánh giá

- Chỉ đạo tốt các công đoạn chế biến thực phẩm

- Thực hiện thành thạo được các phép phân tích chỉ tiêu chất lượng đơn giản (chỉ tiêu hoá học, chỉ tiêu vật lý, chỉ tiêu sinh học, chỉ tiêu cảm quan)

- Bảo dưỡng được các trang thiết bị chế biến thực phẩm theo qui trình sửa chữa trung tu toàn bộ dây chuyền sản xuất

- Có khả năng kiểm tra và giám sát chuyên môn đối với công nhân bán lành nghề hoặc công nhân lành nghề khác

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất.

3. Thái độ:

- Chấp hành tốt  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của nhà nước, tham gia các hoạt  động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ của công dân. Có thái độ yêu nghề nghiệp, yêu quê hương, đất nước. Có tinh thần tập thể cao, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất;

- Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề chế biến thực phẩm, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp người học có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên các dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm của các cơ sở sản xuất trong nước hoặc xuất khẩu lao động sang các nước khác.

- Làm tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật, kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền công nghệ chế biến thực phẩm từ nguyên liệu đến bán thành phẩm và thành phẩm.

- Tổ chức và quản lý doanh nghiệp sản xuất chế biến thực phẩm với quy mô vừa và nhỏ.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học, tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới trong các lĩnh vực về chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản, kiểm nghiệm chất lượng lương thực – thực phẩm;

- Tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học với các chuyên ngành chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản.

 

 

 

  

NGHỀ CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề:            Chế biến và bảo quản thủy sản

Mã trường:          CĐ3901

Mã nghề:             50540105

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề

 

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của nhà nước;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A.

- Nhận dạng và gọi được tên, tên thương mại các loài động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế bằng tiếng Việt và tên tiếng Anh thương mại. Đánh giá được chất lượng nguyên liệu ban đầu. Nêu được thành phần và tính chất của nguyên liệu thuỷ sản và những biến đổi chính của nguyên liệu thuỷ sản sau khi chết, giải thích nguyên nhân và các biện pháp khắc phục;

- Hiểu và trình bày được nguyên lý của các phương pháp bảo quản sống và tươi của nguyên liệu thuỷ sản. Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của nguyên liệu thuỷ sản và các biện pháp khắc phục trong quá trình bảo quản;

- Nêu được nguyên tắc vận chuyển nguyên liệu Thuỷ sản sống và tươi;

- Trình bày và giải thích được các bước tiến hành quy trình chế biến các sản phẩm thuỷ sản như lạnh đông, đồ hộp, khô, nước mắm, ... Nêu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy và thiết bị chế biến và những dụng cụ thường dùng để theo dõi, kiểm tra trong quá trình chế biến và bảo quản thủy sản.  Nêu được nguyên nhân và cách khắc phục những sự cố xảy ra;

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra, đánh giá được chất lượng nguyên liệu và chất lượng sản phẩm thuỷ sản. Xây dựng được chương trình quản lý chất lượng sản phẩm theo HACCP;

- Trình bày được nguyên tắc và đặc điểm quá trình vệ sinh công nghiệp trong các xí nghiệp chế biến thuỷ sản. Nêu được nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất;

- Nêu được cách tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp chế biến thuỷ sản.

2. Kỹ năng:

- Phân loại được nguyên liệu thủy sản theo loài, chất lượng và cỡ;

- Thực hiện được công việc bảo quản tươi, sống nguyên liệu thuỷ sản đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu;

- Thực hiện được các thao tác trong qui trình chế biến sản phẩm thủy sản. Đề xuất các biện pháp và khắc phục được sự cố xảy ra trong quá trình chế biến;

- Sử dụng được các thiết bị đo, lắp đặt và vận hành được một số máy và thiết bị trong quá trình chế biến;

- Tham gia xây dựng kế hoạch HACCP. Triển khai áp dụng được chương trình  HACCP vào trong thực tế sản xuất;

- Kiểm tra được một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm. Đánh giá được chất lượng sản phẩm;

- Tổ chức thực hiện được các hoạt động của một ca sản xuất tại cơ sở chế biến Thuỷ sản, bao gồm cả hoạt động tuyên truyền và triển khai công tác vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp.

3. Thái độ:

- Chấp hành tốt  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của nhà nước, tham gia các hoạt  động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ của công dân. Có thái độ yêu nghề nghiệp, yêu quê hương, đất nước. Có tinh thần tập thể cao, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất;

- Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề chế biến thủy sản, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại các cơ sở chế biến thuỷ sản thuộc mọi thành phần kinh tế: hộ gia đình, hợp tác xã chế biến và thương mại thủy sản, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty nhà nước ...

- Tham gia xuất khẩu lao động.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học, tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới  trong lĩnh vực chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm, kiểm nghiệm chất lượng lương thực – thực phẩm;

- Tiếp tục học ở trình độ đại học chuyên ngành chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm.

 

 

  NGHỀ CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THUỶ SẢN

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề:            Chế biến và bảo quản thủy sản

Mã trường:          CĐ3901

Mã nghề:             50540105

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

     - Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của nhà nước;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A.

- Nhận dạng và gọi được tên, tên thương mại các loài động vật thuỷ sản có giá trị kinh tế bằng tiếng Việt và tên tiếng Anh thương mại. Đánh giá được chất lượng nguyên liệu ban đầu. Nêu được thành phần và tính chất của nguyên liệu thuỷ sản và những biến đổi chính của nguyên liệu thuỷ sản sau khi chết, giải thích nguyên nhân và các biện pháp khắc phục;

- Hiểu và trình bày được nguyên lý của các phương pháp bảo quản sống và tươi của nguyên liệu thuỷ sản. Phân tích được hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng của nguyên liệu thuỷ sản và các biện pháp khắc phục trong quá trình bảo quản;

- Nêu được nguyên tắc vận chuyển nguyên liệu Thuỷ sản sống và tươi;

- Trình bày và giải thích được các bước tiến hành quy trình chế biến các sản phẩm thuỷ sản như lạnh đông, đồ hộp, khô, nước mắm, ... Nêu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy và thiết bị chế biến và những dụng cụ thường dùng để theo dõi, kiểm tra trong quá trình chế biến và bảo quản thủy sản.  Nêu được nguyên nhân và cách khắc phục những sự cố xảy ra;

- Trình bày được các phương pháp kiểm tra, đánh giá được chất lượng nguyên liệu và chất lượng sản phẩm thuỷ sản. Xây dựng được chương trình quản lý chất lượng sản phẩm theo HACCP;

- Trình bày được nguyên tắc và đặc điểm quá trình vệ sinh công nghiệp trong các xí nghiệp chế biến thuỷ sản. Nêu được nguyên tắc đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất;

2. Kỹ năng:

- Áp dụng được chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản theo HACCP;

- Kiểm tra được một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm thuỷ sản;

- Thực hiện được an toàn lao động.

- Phân loại được nguyên liệu thủy sản theo loài, chất lượng và cỡ;

- Thực hiện được công việc bảo quản tươi, sống nguyên liệu thuỷ sản đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật cho từng loại nguyên liệu;

- Thực hiện được các thao tác trong qui trình chế biến sản phẩm thủy sản. Đề xuất các biện pháp và khắc phục được sự cố xảy ra trong quá trình chế biến;

- Áp dụng được chương trình quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm thuỷ sản theo HACCP;

- Kiểm tra được một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm thuỷ sản;

- Thực hiện được an toàn lao động.

3. Thái độ:

- Chấp hành tốt  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của nhà nước, tham gia các hoạt  động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ của công dân. Có thái độ yêu nghề nghiệp, yêu quê hương, đất nước. Có tinh thần tập thể cao, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất;

- Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề chế biến thủy sản, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi học xong học sinh có thể làm việc tại các cơ sở chế biến thuỷ sản thuộc mọi thành phần kinh tế: hộ gia đình, hợp tác xã chế biến và thương mại thủy sản, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phẩn, công ty nhà nước ...

- Tham gia xuất khẩu lao động.

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học, tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới trong lĩnh vực chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm, kiểm nghiệm chất lượng lương thực – thực phẩm;

- Tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm.

 

 

NGHỀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG

LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề:    Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Mã  trường: CĐĐ 3901

Mã nghề:     50511501

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối t­­ượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và t­ương đ­ương

Số l­ượng môn học, mô đun đào tạo: 40

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

1. Kiến thức:  

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của nhà nước;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A.

- Mô tả được nguyên tắc hoạt động, tính năng công dụng và qui trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong phòng kiểm nghiệm chất lượng LTTP;

- Vận dụng được những kiến thức về phương pháp (PP) phân tích cơ bản, đặc tính và sự biến đổi của các thành phần dinh dưỡng của LTTP, đặc điểm và hoạt động của các loại vi sinh vật để phân tích, đánh giá chất lượng của nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm LTTP;

- Vận dụng được những kiến thức về các PP lấy mẫu và quản lý mẫu thử nghiệm để lựa chọn cách lấy mẫu và quản lý mẫu phù hợp với từng đối tượng cần phân tích;

- Giải thích được nguyên tắc và trình tự thực hiện quy trình xác định các chỉ tiêu chất lượng của LTTP;

- Phát hiện được các nguyên nhân làm sai lệch hoặc làm giảm độ chính xác của các kết quả phân tích thường xảy ra trong quá trình xác định các chỉ tiêu chất lượng LTTP; đề xuất được các giải pháp khắc phục, phòng ngừa hoặc phương án cải tiến;

- Vận dụng được những kiến thức về quản lý hoạt động thử nghiệm, quản lý chất lượng, tiêu chuẩn hóa để tham gia xây dựng, duy trì các thủ tục kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng LTTP.

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn chính xác các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất cần dùng để thực hiện phân tích xác định các chỉ tiêu chất lượng LTTP; bố trí, sắp xếp phòng kiểm nghiệm theo đúng yêu cầu về chuyên môn;

- Sử dụng được các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ để lấy mẫu và xác định các chỉ tiêu theo đúng quy trình vận hành và đảm bảo an toàn;

- Thực hiện xác định được các chỉ tiêu chất lượng của LTTP bằng các PP vật lý, hóa  học, hóa lý và vi sinh theo đúng tiêu chuẩn, trình tự, đảm bảo chính xác và an toàn; đồng thời đưa ra được các kết luận đánh giá chất lượng các sản phẩm chế biến LTTP dựa trên các kết quả đã phân tích;

- Khắc phục kịp thời những sự cố thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm; thực hiện được các giải pháp phòng ngừa và cải tiến để nâng cao hiệu quả công tác;

- Kiểm soát được các hoạt động kiểm tra chất lượng LTTP nhằm đảm bảo sự tuân thủ các thủ tục, tiêu chuẩn hiện hành.

3. Thái độ:

- Chấp hành tốt  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của nhà nước, tham gia các hoạt  động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ của công dân. Có thái độ yêu nghề nghiệp, yêu quê hương, đất nước. Có tinh thần tập thể cao, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất;

- Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

- Ng­ười có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm có thể làm việc tại phòng thử nghiệm của các Trung tâm kiểm định chất lượng, Trung tâm y học dự phòng; phòng KCS của các cơ sở kinh doanh, chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm;

- Tham gia xuất khẩu lao động.       

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ

- Có khả năng tự học, tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới trong các lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng lương thực – thực phẩm chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm;

- Tiếp tục học ở trình độ đại học chuyên ngành chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm.

 NGHỀ KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG


LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM


HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề:            Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Mã  trường: CĐĐ 3901

Mã nghề:             50511501

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối t­­ượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.

Số l­ượng môn học, mô đun đào tạo: 33

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

 

1. Kiến thức:  

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của nhà nước;

Có trình độ tin học tương đương trình độ A.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A.

- Mô tả được nguyên tắc hoạt động, tính năng công dụng và qui trình vận hành, bảo dưỡng của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thường sử dụng trong phòng kiểm nghiệm chất lượng LTTP;

- Vận dụng được những kiến thức về phương pháp (PP) phân tích cơ bản, đặc tính và sự biến đổi của các thành phần dinh dưỡng của LTTP, đặc điểm và hoạt động của các loại vi sinh vật để phân tích, đánh giá chất lượng của nguyên liệu, bán sản phẩm và sản phẩm LTTP;

- Vận dụng được những kiến thức về các PP lấy mẫu và quản lý mẫu thử nghiệm để lựa chọn cách lấy mẫu và quản lý mẫu phù hợp với từng đối tượng cần phân tích;

- Giải thích được nguyên tắc và trình tự thực hiện quy trình xác định các chỉ tiêu chất lượng của LTTP;

- Phát hiện được các nguyên nhân làm sai lệch hoặc làm giảm độ chính xác của các kết quả phân tích thường xảy ra trong quá trình xác định các chỉ tiêu chất lượng LTTP; đề xuất được các giải pháp khắc phục, phòng ngừa hoặc phương án cải tiến;

2. Kỹ năng:

- Lựa chọn chính xác các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất cần dùng để thực hiện phân tích xác định các chỉ tiêu chất lượng LTTP; bố trí, sắp xếp phòng kiểm nghiệm theo đúng yêu cầu về chuyên môn;

- Sử dụng được các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ để lấy mẫu và xác định các chỉ tiêu theo đúng quy trình vận hành và đảm bảo an toàn;

- Thực hiện xác định được các chỉ tiêu chất lượng của LTTP bằng các PP vật lý, hóa  học, hóa lý và vi sinh theo đúng tiêu chuẩn, trình tự, đảm bảo chính xác và an toàn; đồng thời đưa ra được các kết luận đánh giá chất lượng các sản phẩm chế biến LTTP dựa trên các kết quả đã phân tích;

- Khắc phục được một số sự cố thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng LTTP.

3. Thái độ:

- Chấp hành tốt  đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật  của nhà nước, tham gia các hoạt  động chính trị xã hội, thực hiện nghĩa vụ của công dân. Có thái độ yêu nghề nghiệp, yêu quê hương, đất nước. Có tinh thần tập thể cao, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển;

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc phối hợp với những người trong tổ, trong ca sản xuất;

- Biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn nghề Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

4. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

- Ng­ười có bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm có thể làm việc tại phòng thử nghiệm của các Trung tâm kiểm định chất lượng, Trung tâm y học dự phòng; phòng KCS của các cơ sở kinh doanh, chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm;

- Tham gia xuất khẩu lao động.       

5. Khả năng học tập nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học, tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu nhanh các công nghệ mới trong các lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng lương thực – thực phẩm chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm;

- Tiếp tục học ở trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành chế biến thủy sản, chế biến thực phẩm.

 

 

 NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề:           Công nghệ Sinh học

Mã trường:          CĐĐ3901

Mã nghề:            50420201

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 45

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề

 

1. Kiến thức:

     - Trình bày được kiến thức các môn khoa học cơ bản như: Hóa học, sinh học, đặc biệt là hai môn tin học và ngoại ngữ nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu tham khảo;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A.

- Trình bày được những định nghĩa, cấu trúc, chức năng và thành phần cấu tạo của tế bào thực vật;

- Hiểu được nguyên lý của các quá trình sinh học;

- Hiểu được lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào các vấn đề công nghệ sinh học;

- Trình bày được cơ sở khoa học nuôi cấy mô tế bào thực vật và kỹ thuật nhân nhanh in vitro giống cây trồng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tài nguyên đất, nước, khí hậu...đáp ứng cho việc trồng cây nông - lâm nghiệp;

- Bố trí và thiết kế thí nghiệm khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học;f

- Thu thập và phân tích, xử lý số liệu khoa học bằng những phần mềm chuyên dụng;

- Sản xuất được giống cây trồng, giống hoa, cây lâm nghiệp;

- Thực hiện quy trình: Làm đất, trồng cây, chăm sóc, phát hiện, phòng và trừ sâu bệnh hại đúng kỹ thuật.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng tốt các trang thiết bị, dụng cụ máy móc trong phòng thí nghiệm  công nghệ sinh học;

- Thực hành tốt các kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật;

- Thành thạo những thao tác cơ bản của kỹ thuật nhân nhanh cây in vitro (Chuẩn bị hoá chất, dụng cụ, môi trường nuôi cấy, mẫu cấy và ra cây);

- Biết cách lựa chọn mẫu nuôi cấy mô....sao cho hệ số nhân là cao nhất;

- Vận dụng sáng tạo kiến thức lý thuyết trong thực nghiệm;

- Có khả năng tham khảo và nghiên cứu tài liệu liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học;

- Bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc phòng thí nghiệm công nghệ sinh học.

3. Thái độ:

- Vận dụng những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tốt để sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm được việc làm.

- Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện một số môn thể dục thể thao phổ biến vào quá trình tự luyện tập thành thói quen bảo vệ sức khỏe, phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp;

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

+ Thành thạo một số kỹ năng quân sự cần thiết và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.

4. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề công nghệ sinh học sẽ:

- Làm việc tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu thuộc ngành Công nghệ sinh học, tự tạo viêc làm cho riêng mình, các khu nông nghiêp ứng dụng công nghệ cao;

- Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại nông, lâm nghiệp;

- Làm việc tại các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học.

 5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ:

Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học liên thông lên cao đẳng, đại học trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và các ngành khác như: Trồng trọt cây lâm nghiệp, nông nghiệp, cây hoa, và nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu… 

NGHỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề:           Công nghệ Sinh học

Mã trường:          CĐĐ3901

Mã nghề:            40420201

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

     - Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 42

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

 

1. Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức các môn khoa học cơ bản như: toán học, vật lý, sinh học, đặc biệt là hai môn tin học và ngoại ngữ nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu tham khảo;

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A.

- Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ A.

- Trình bày được những định nghĩa, cấu trúc, chức năng và thành phần cấu tạo của tế bào thực vật;

- Giải thích được nguyên lý của các quá trình sinh học;

- Hiểu được lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm để ứng dụng vào các vấn đề công nghệ sinh học;

- Hiểu được cơ sở khoa học của kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật và kỹ thuật nhân nhanh in vitro giống cây trồng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tài nguyên đất, nước, khí hậu...đáp ứng cho việc trồng cây nông - lâm nghiệp;

- Đánh giá được những thành tựu về công nghệ sinh học trên thế giới và ở Việt Nam;

- Xác định được vai trò, ý nghĩa của ngành công nghệ sinh học trong nền nông nghiệp hiện đại.

2. Kỹ năng:

- Sử dụng tốt các trang thiết bị, dụng cụ máy móc trong phòng thí nghiệm  công nghệ sinh học;

- Thực hành tốt các kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật;

- Thành thạo những thao tác cơ bản của kỹ thuật nhân nhanh cây in vitro (Chuẩn bị hoá chất, dụng cụ, môi trường nuôi cấy, mẫu cấy và ra cây);

- Biết cách lựa chọn mẫu nuôi cấy mô....sao cho hệ số nhân là cao nhất;

- Có khả năng tham khảo và nghiên cứu tài liệu liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học;

- Bố trí và thiết kế thí nghiệm khoa học trong lĩnh vực công nghệ sinh học;

- Thu thập và phân tích, xử lý số liệu khoa học bằng những phần mềm chuyên dụng;

- Thực hiện quy trình trồng cây nông nghiệp, cây hoa và cây lâm nghiệp;

- Thực hiện quy trình: Làm đất, trồng cây, chăm sóc, phát hiện, phòng và trừ sâu bệnh hại đúng kỹ thuật;

- Sử dụng và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc phòng thí nghiệm công nghệ sinh học.

3. Thái độ:

- Vận dụng những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam vào quá trình rèn luyện bản thân để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 

- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe nhằm giúp học sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm;

- Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện một số môn thể dục thể thao phổ biến vào quá trình tự luyện tập thành thói quen bảo vệ sức khỏe, phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp;

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

+ Thành thạo một số kỹ năng quân sự cần thiết và tham gia bảo vệ an toàn đơn vị, cơ sở.

4. Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

Ng­ười có bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề công nghệ sinh học sẽ:

- Làm việc tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu thuộc ngành Công nghệ sinh học; tự tạo việc làm cho riêng mình, các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

- Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trang trại nông, lâm nghiệp;

- Làm việc cho các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học.

 5. Khả năng học tập nâng cao trình độ:

 

Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học liên thông lên cao đẳng, đại học trong lĩnh vực chuyên ngành công nghệ sinh học và các ngành khác như: trồng trọt cây lâm nghiệp, nông nghiệp, cây hoa. Nuôi trồng các loại nấm ăn và nấm dược liệu..

 

 

NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề:            Điện công nghiệp

Mã nghề:      50520405

Mã trường:          CĐĐ3901

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 34

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

    

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng

 

1. Kiến thức :

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng được các phần mềm chuyên ngành điện như : lập trình ZEN SOFT ; LOGO ; SIMATIC STEP 7 MICROWIN ; MANAGER ; CX PROGRAMMER, …

- Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương A.

- Có kiến thức về an toàn điện, an toàn lao động, có khả năng vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành điện, máy biến áp, máy điện (Động cơ, máy phát điện), kỹ thuật điện tử, kỹ thuật số, hệ thống cảm biến, … Biết áp dụng các kỹ thuật này để phân tích, thiết kế mạch cho các thiết bị điện tử công nghiệp;

     - Có kiến thức về hệ thống cung cấp điện, hệ thống truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét;

     - Các kiến thức về nguyên lý hoạt động và đặc tính của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, thiết kế, sửa chữa, khai thác hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng;

     - Có kiến thức về điều khiển tự động, kỹ thuật điều khiển có tiếp điểm, kỹ thuật lập trình PLC, hệ thống khí nén, cảm biến, cơ cấu truyền động servo, inverter và kết hợp chúng lại để hình thành nên các bộ điều khiển tự động hoặc xây dựng thành các máy móc phục vụ quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

2. Kỹ năng :

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

- Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

- Phối hợp tốt về chuyên môn với công nhân trung cấp nghề và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, h­ướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.
3. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật. Có ý thức chấp hành kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc nhóm, khả năng học tập và làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích, tính toán để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc liên quan đến chuyên ngành điện công nghiệp.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc. Có ý thức tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của công việc.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Có thể làm tại các công ty xây lắp điện và các chi nhánh điện, thiết kế và xây lắp điện; các công ty phân phối điện với vai trò người vận hành, lắp đặt và quản lý kỹ thuật; Có thể tham gia xuất khẩu lao động.

- Có khả năng sử dụng, vận hành máy móc, thiết bị hiện đại ở tất cả các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất.

 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

                Có thể tiếp tục học lên bậc đại học hoặc cao hơn các chuyên ngành như: điện công nghiệp, kỹ thuật lắp đăt điện và điều khiển trong công nghiệp, thiết bị điện, hệ thống điện, ...

 

 

 


NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề:            Điện công nghiệp

Mã trường:          CĐĐ 3901

Mã nghề :            52040504

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh    :          

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương ;

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

Số lượng mô đun, môn học đào tạo: 27

Sau khi tốt nghiệp cấp bằng Trung cấp nghề.

 

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

 

1. Kiến thức :

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Đảm bảo kiến thức cơ bản chương trình văn hóa THPT (đối với hệ Trung cấp nghề 3 năm).                                

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A ; Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành điện như : Lập trình ZEN SOFT ; LOGO ; SIMATIC STEP 7 MICROWIN ; …

- Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương A.

- Có kiến thức về an toàn điện, an toàn lao động, có khả năng vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành điện, máy biến áp, máy điện (Động cơ, máy phát điện), kỹ thuật điện tử, kỹ thuật số, … Biết áp dụng các kỹ thuật này để phân tích, thiết kế mạch cho các thiết bị điện tử công nghiệp;

- Có kiến thức về hệ thống cung cấp điện, hệ thống truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét;

- Các kiến thức về nguyên lý hoạt động và đặc tính của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, thiết kế, sửa chữa, khai thác hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng;

- Có kiến thức về điều khiển tự động, kỹ thuật điều khiển có tiếp điểm, kỹ thuật lập trình PLC, inverter và kết hợp chúng lại để hình thành nên các bộ điều khiển tự động hoặc xây dựng thành các máy móc phục vụ quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

 

2. Kỹ năng :

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

- Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

- Phối hợp tốt về chuyên môn với công nhân cao đẳng và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn. Kèm cặp, h­ướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

 

3. Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật. Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp nghề; khả năng làm việc nhóm, khả năng học tập và làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích, tính toán để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc liên quan đến chuyên ngành điện công nghiệp.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc. Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

 

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Có thể làm tại các công ty xây lắp điện và các chi nhánh điện, thiết kế và xây lắp điện; các công ty phân phối điện với vai trò người vận hành, lắp đặt và quản lý kỹ thuật; Có thể tham gia xuất khẩu lao động.

- Có khả năng sử dụng, vận hành máy móc, thiết bị hiện đại ở tất cả các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất.

 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có thể tiếp tục học lên bậc cao đẳng, đại học các chuyên ngành như: Điện công nghiệp, Lắp đăt điện và điều khiển trong trong nghiệp, Thiết bị điện, Hệ thống điện, Mạng và nhà máy điện; Tự động hóa; Tham gia học tập một số chuyên đề nghề  điện.

 

 

 

 NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

 

Tên nghề:            Quản trị mạng máy tính

Mã  trường: CĐĐ3901

Mã nghề:             50480206

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 42

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng

 

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Có kiến thức cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo ; Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

- Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương A.

- Có kiến thức về an toàn điện, an toàn lao động

- Tính kiên nhẫn, tỉ mỉ trong công việc khi thực hiện với thời gian dài và khó như:  Lắp ráp, cài đặt, quản trị, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống máy tính.

- Tính cẩn thận, chính xác trong các công việc cần có độ an toàn như: Lắp ráp, cài đặt, tháo lắp các thiết bị cuả hệ thống mạng, chuẩn đoán và sửa chữa các sự cố hư hỏng của các thiết bị của hệ thống mạng và thiết bị ngoại vi của máy tính.

- Tính cộng đồng khi làm việc trong một tổ/ nhóm kỹ thuật để hoàn thành công việc được giao.

- Tính khách quan, trung thực khi kiểm tra chất lượng các thiết bị của hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

- Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành một hệ thống mạng.

 

2. Kỹ năng:

- Thiết kế hệ thống mạng LAN, WAN và mạng không dây.

- Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

- Bảo dưỡng, nâng cấp và sửa chữa hệ thống mạng và hệ thống mạng không dây.

- Phân tích thiết kế, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin.

- Quản lý triển khai các dự án công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động.

- Thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và quản lý  website.

Biết phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý các sự cố.

Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các thợ bậc thấp hơn.

- Biết tổ chức, quản lý, điều hành  một hệ thống mạng trong một công ty, trường học, trung tâm hay xí nghiệp; một tổ kỹ thuật; một cửa hàng lắp ráp, cài đặt, bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống máy tính và hệ thống mạng.

3. Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật. Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp nghề; khả năng làm việc nhóm, khả năng học tập và làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích, tính toán để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc liên quan đến chuyên ngành.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc. Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

 

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Có thể làm tại các phòng kỹ thuật, phòng kinh doanh trong các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vự tin học.

- Có khả năng phụ trách, bảo trì bảo dưỡng máy tính ở các phòng máy.

Có khả năng xây dựng, quản lý, sửa hệ thống mạng máy tính.

Có khả thiết kế và quản trị Web

- Quản lý việc truy cập mạng của người sử dụng, kiểm tra, xử lý sự cố chia sẻ tài nguyên mạng như các tập tin, máy in. Khắc phục các lỗi của máy in mạng.

- Khắc phục các lỗi của hệ thống tường lửa, bảo vệ cho hệ thống mạng tránh bị nhiểm các loại virus lây lan trên mạng. Bảo trì sự an toàn cho mạng không dây

Sao lưu và phục hồi các thông tin trên mạng.

Nâng cấp hệ thống mạng đang hoạt động

 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có thể tiếp tục học lên bậc đại học các chuyên ngành như: Quản trị mạng, Kỹ thuật lập trình, Quản trị cơ sở dữ liệu.

 

 

 

 NGHỀ CƠ ĐIỆN LẠNH THỦY SẢN

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề: Cơ điện lạnh thủy sản

Mã nghề: 50510340

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 41

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

 

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

 

1. Kiến thức :

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Có kiến thức cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo ; Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

Có trình độ tin học tương đương trình độ B;

Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương A.

- Hiểu được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện, gas lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn;

- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

Hiểu được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

- Am hiểu về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp  chế biến thủy sản;

- Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh thủy sản;

Trình bày được quy trình vận hành các hệ thống điều hòa không khí;

- Nhận biết và phân tích được các nguyên nhân hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong hệ thống máy lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

- Thuyết minh, giải thích được các công đoạn trong qui trình sản xuất lạnh đông thủy sản;

- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành một một số thiết bị, máy móc chính sử dụng trong nghề thủy sản.

 

2. Kỹ năng :

- Ứng dụng được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện, gas lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn.

Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp chế biến thủy sản

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa được các hệ thống máy lạnh thủy sản, hệ thống máy lạnh trên tàu khai thác;

Vận hành bảo dưỡng, sửa chữa được các hệ thống điều hòa không khí;

- Kiểm tra, xác định, sửa chữa được các hư hỏng về cơ khí, điện, lạnh trong hệ thống lạnh;

Thao tác được các công đoạn trong qui trình sản xuất lạnh đông thủy sản;

Vận hành được một số thiết bị, máy móc chính được sử dụng trong nghề thủy sản;

Tính chọn được thiết bị trong hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

Tổ chức, quản lý sản xuất và bồi dưỡng thợ bậc dưới theo chuyên môn của mình;

- Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, ứng dụng sáng tạo kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

- Tự học tập, tự nghiên cứu: Tra cứu, đọc, nghiên cứu tài liệu trong, ngoài nước và rút ra những kiến thức cần thiết có liên quan.

 

3. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật. Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp nghề; khả năng làm việc nhóm, khả năng học tập và làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích, tính toán để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc liên quan đến chuyên ngành.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc. Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

 

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Người tốt nghiệp nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ cao đẳng nghề có khả năng làm việc ở vị trí cán bộ kỹ thuật, quản lý xưởng cơ điện lạnh tại các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành thủy sản, các tàu đánh bắt thủy sản, các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí.

- Ngoài ra có thể làm giáo viên lý thuyết và thực hành ở các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề; làm giáo viên thực hành ở các trường cao đẳng nghề sau khi được bổ sung các kiến thức và kỹ năng về sư phạm dạy nghề.

 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

     Có thể tiếp tục học lên bậc đại học cùng chuyên ngành.

 

 

 

 

 NGHỀ CƠ ĐIỆN LẠNH THỦY SẢN

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

 

 

Tên nghề: Cơ điện lạnh thủy sản

Mã nghề: 40510340

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

     - Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 28

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

 

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

 

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Có kiến thức cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn  phù hợp  với chuyên ngành đào tạo ; Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc ;

- Có kiến thức cơ bản về văn hóa phổ thông (đối với hệ TC 3 năm), đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A ; Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành điện lạnh, …

- Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương A.

- Hiểu được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện, gas lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn;

- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

- Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh thủy sản;

- Nhận biết các nguyên nhân hư hỏng về cơ, điện, lạnh trong các hệ thống máy lạnh thủy sản và điều hòa không khí;

- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành một một số thiết bị, máy móc chính sử dụng trong nghề thủy sản.

2. Kỹ năng:

- Thao tác được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện, gas lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn.

- Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa được hệ thống máy lạnh thủy sản, hệ thống máy lạnh trên tàu khai thác;

- Vận hành bảo dưỡng, sửa chữa được các hệ thống điều hòa không;

Sửa chữa được các hư hỏng về cơ khí, điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh;

Vận hành được một số thiết bị, máy móc chính sử dụng trong nghề thủy sản;

- Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm, ứng dụng sáng tạo kỹ thuật, công nghệ vào công việc;

- Tự học tập, tự nghiên cứu: Tra cứu, đọc, nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước và rút ra những kiến thức cần thiết có liên quan.3/ Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật. Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp nghề; khả năng làm việc nhóm, khả năng học tập và làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích, tính toán để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc liên quan đến chuyên ngành hệ thống.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc. Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

 

3. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật. Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp nghề; khả năng làm việc nhóm, khả năng học tập và làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích, tính toán để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc liên quan đến chuyên ngành điện công nghiệp.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc. Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

4. Vị trí và khả năng công tác:

Người tốt nghiệp nghề Cơ điện lạnh thủy sản trình độ trung cấp nghề có khả năng làm việc tại vị trí cán bộ kỹ thuật ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành thủy sản, các tàu đánh bắt thủy sản, các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có thể tiếp tục học lên bậc cao đẳng, đại học cùng chuyên ngành.

 

 

  

NGHỀ KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN & ĐIỀU KHIỂN


 TRONG CÔNG NGHIỆP


HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

 

Tên nghề:            Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp.

Mã trường:          CĐĐ 3901

Mã nghề:             52040506

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.

Đối tượng tuyển sinh:

-Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.

     -Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo nghề: 29

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

 

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

 

1.  Kiến thức:

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Có kiến thức cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn  phù hợp  với chuyên ngành đào tạo ; Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc ;

- Có kiến thức cơ bản về văn hóa phổ thông (đối với hệ TC 3 năm), đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Có trình độ tin học tương đương trình độ A ; Sử dụng được các phần mềm chuyên ngành điện như : Lập trình ZEN SOFT ; LOGO ; SIMATIC STEP 7 MICROWIN ; …

Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương A.

- Có kiến thức về an toàn điện, an toàn lao động, có khả năng vẽ và đọc được các bản vẽ kỹ thuật chuyên ngành điện, máy biến áp, máy điện (Động cơ, máy phát điện), kỹ thuật điện tử, kỹ thuật số, … Biết áp dụng các kỹ thuật này để phân tích, thiết kế mạch cho các thiết bị điện tử công nghiệp;

- Có kiến thức về hệ thống cung cấp điện, hệ thống truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng; hệ thống chiếu sáng; hệ thống chống sét;

Đọc được bản vẽ thi công.; Lựa chọn và phân biệt được các loại vật liệu điện;

- Các kiến thức về nguyên lý hoạt động và đặc tính của các thiết bị điện trong công nghiệp và dân dụng để tính toán, thiết kế, sửa chữa, khai thác hết năng suất và đảm bảo tính năng vận hành tối ưu của thiết bị trong hệ thống và tiết kiệm năng lượng;

- Có kiến thức về điều khiển tự động, kỹ thuật điều khiển có tiếp điểm, kỹ thuật lập trình PLC, hệ thống khí nén, cảm biến, cơ cấu truyền động servo, inverter và kết hợp chúng lại để hình thành nên các bộ điều khiển tự động hoặc xây dựng thành các máy móc phục vụ quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

2. Kỹ năng:

- Lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng và sửa chữa được các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và dân dụng.

- Phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp xử lý/thay thế mới, cải tiến tương đương trong phạm vi nghề nghiệp. Có khả năng ứng dụng các thành tựu Khoa học và Kỹ thuật công nghệ vào thực tế.

- Phối hợp tốt về chuyên môn với công nhân cao đẳng và sơ cấp nghề để hoàn thành công việc chuyên môn. Có tính độc lập và chịu trách nhiệm cá nhân. Có khả năng tự học để nâng cao năng lực chuyên môn, h­ướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

3. Thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật. Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp nghề; khả năng làm việc nhóm, khả năng học tập và làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích, tính toán để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm việc liên quan đến chuyên ngành lắp đặt điện.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc. Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Các công ty xí nghiệp công ghiệp, các nhà máy sản xuất, các máy móc hiện đại, làm việc được ở tất cả các nhà máy xí nghiệp trong khu công nghiệp có sử dụng các máy móc liên quan đến điện.

- Có thể làm tại các công ty xây lắp điện và các chi nhánh điện, thiết kế và xây lắp điện; các công ty phân phối điện với vai trò người vận hành, lắp đặt và quản lý kỹ thuật; Có thể tham gia xuất khẩu lao động.

 5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có thể tiếp tục học lên bậc cao đẳng, đại học các chuyên ngành như: Điện công nghiệp, Lắp đăt điện và điều khiển trong trong nghiệp, Thiết bị điện, Hệ thống điện, Mạng và nhà máy điện; Tự động hóa; Tham gia học tập một số chuyên đề nghề  điện.

 

 

  

NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 (DỰ KIẾN)

 

Tên nghề:            Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã  trường : CĐĐ 3901

Mã nghề:             50480101

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 39

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

 

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

 

1. Kiến thức :

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Có kiến thức cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo ; Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương A.

Có kiến thức về an toàn điện, an toàn lao động

Có kiến thức cơ bản về điện tử và công nghệ thông tin

Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì  hệ thống mạng máy vi tính.

Hiểu rõ cấu tạo máy vi tính và các thiết bị ngoại vi

Hiểu rõ các nguyên nhân gây hư hỏng liên quan đến phần cứng, phần mềm máy vi tính và có hướng khắc phục.

2. Kỹ năng :

Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp  máy vi tính.

Sửa chữa được các hư hỏng thông thường của màn hình, máy in , và các thiết bị ngoại vi khác.

Sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống mạng intenet.

Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn .

Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc của mình

Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng.

Xây dựng, quản trị và bảo dưỡng mạng LAN;

- Khả năng tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ;

3. Thái độ:

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

 

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Có thể làm tại các phòng kỹ thuật, phòng kinh doanh trong các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tin học.

Có khả năng phụ trách, bảo trì bảo dưỡng máy tính ở các phòng máy.

Có khả năng xây dựng, quản lý, sửa hệ thống mạng máy tính.

 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

        Có thể tiếp tục học lên bậc đại học hoặc cao hơn các chuyên ngành như: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Quản trị mạng, Kỹ thuật lập trình 

   

NGHỀ KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ


 Tên nghề:  Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã  trường : CĐĐ 3901

Mã nghề: 40480101

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

            - Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 30

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp nghề

 

Sau khi học xong chương trình, người học có khả năng:

 

1. Kiến thức :

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh ; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Có kiến thức cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo ; Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;

Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương A.

Có kiến thức về an toàn điện, an toàn lao động

Có kiến thức cơ bản về điện tử và công nghệ thông tin

- Có đủ kiến thức về khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì  hệ thống mạng máy vi tính.

Hiểu rõ cấu tạo máy vi tính và các thiết bị ngoại vi

- Hiểu rõ các nguyên nhân gây hư hỏng liên quan đến phần cứng, phần mềm máy vi tính và có hướng khắc phục.

2. Kỹ năng :

Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp  máy vi tính.

- Sửa chữa được các hư hỏng thông thường của màn hình, máy in , và các thiết bị ngoại vi khác.

Sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống mạng intenet.

Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn tiếp tục học lên trình độ cao hơn .

Có năng lực kèm cặp, hướng dẫn các bậc thợ thấp hơn.

Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân trong công việc của mình

Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng.

3. Thái độ:

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật.

- Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp. Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

 

4. Vị trí và khả năng công tác:

Có thể làm tại các phòng kỹ thuật, phòng kinh doanh trong các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tin học.

Có khả năng phụ trách, bảo trì bảo dưỡng máy tính ở các phòng máy.

Có khả năng xây dựng, quản lý, sửa hệ thống mạng máy tính.

 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

        Có thể tiếp tục học lên bậc cao đẳng, đại học hoặc cao hơn các chuyên ngành như: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính, Quản trị mạng, Kỹ thuật lập trình

 

 


NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ


Tên nghề: Quản trị khách sạn

Mã trường: CĐĐ3901

Mã nghề: 810201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 34

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng:

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng & bảo vệc tổ quốc.

- Có hiểu biết về chính sách pháp luật của Nhà nước; nghĩa vụ của công dân.

- Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng như: Word, Excel, Powerpoint, phải có chứng chỉ Tin A.

- Có chứng chỉ tiếng Anh B.

- Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

- Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;

- Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng, khu vực hội nghị và chế biến món ăn;

- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;

- Trình bày được nguyên lý, quá trình quản trị nói chung, quản trị con người, tài sản, tài chính, quản trị marketing khách sạn nói riêng;

- Trình bày được tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn và cách thức đánh giá chất lượng;

- Mô tả được quy trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra và đánh giá kết quả công việc tại các bộ phận của khách sạn;

- Trình được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn để nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa;

- Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

2. Kỹ năng:

Giao tiếp tốt với khách hàng bằng tiếng Việt và Anh, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; chăm sóc khách hàng và giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;

- Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;

- Chủ trì hoặc tham gia xây dựng được một số kế hoạch của các bộ phận như: kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo hoặc sự kiện;

- Làm được các loại báo cáo, soạn thảo được văn bản đối nội, hợp đồng thông dụng của khách sạn;

- Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;

- Quản lý thời gian làm việc hiệu quả;

- Phân tích, đánh giá được kết quả hoạt động kinh doanh của các bộ phận lưu trú, ăn uống, hội nghị, hội thảo và phát hiện ra được các nguyên nhân và đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao kết quả hiệu quả kinh doanh;

- Hình thành được các nhóm làm việc và điều hành được hoạt động của nhóm.

3. Thái độ:

- Đạo đức nghề nghiệp: Có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức tốt, lương tâm nghề nghiệp trong sáng; có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.

- Tinh thần phục vụ khách: Thưc hiện quan điểm “Khách hàng là tâm điểm của quá trình dịch vụ” nên lúc nào cũng tận tụy phục vụ, làm cho khách hài lòng trong suốt quá trình phục vụ; sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu chính đáng của khách trong điều kiện cho phép và luôn lấy chất lượng phục vụ làm tôn chỉ hành động.

- Tính trung thực: Trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chạy theo nhu cầu cá nhân của khách trái với phong tục và pháp luật Việt Nam.

- Tính lịch sự, tế nhị: Thể hiện sự hiếu khách, phong cách văn minh và ứng xử có văn hóa với mọi người; giữ gìn, bảo vệ và tôn vinh truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

- Tính hòa đồng: Tinh thần hợp tác, thài độ cởi mở, thân ái với mọi người, với khách du lịch, với các bộ phận liên quan để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành và đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy và lập luận.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng đảm nhiệm các vị trí nhân viên như sau:

- Nhân viên tiền sảnh: lễ tân, thu ngân, tổng đài.

- Nhân viên phục vụ các loại hình dịch vụ lưu trú.

- Nhân viên bộ phận nhà hàng.

- Nhân viên trong các phòng ban của cơ quan quản lý du lịch và các cơ sở giáo dục nghề du lịch.

- Nhân viên điều hành, kinh doanh trong các công ty chuyên cung ứng các thiết bị và dịch vụ cho khách sạn nhà hàng.

Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và loại hình khách sạn, người học có khả năng đảm đương các vị trí công tác cao hơn như giám sát bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc quản lý khách sạn vừa và nhỏ.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học liên thông lên đại học trong lĩnh vực chuyên ngành về Quản trị Du lịch – Khách sạn và các ngành khác như: Quản trị Nhân sự, Quản trị Doanh nghiệp, Quản trị Chất lượng, Quản trị Dự án, Thương mại, Ngoại thương, Tài chính,…

 


NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề: Quản trị khách sạn

Mã trường: CĐĐ3901

Mã nghề: 810201

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, có bổ sung văn hoá trung học phổ thông theo Quyết định Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 30

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng:

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng & bảo vệc tổ quốc;

- Có hiểu biết về chính sách pháp luật của Nhà nước; nghĩa vụ của công dân;

- Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng như: Word, Excel, phải có chứng chỉ A tin học;

- Có chứng chỉ tiếng Anh A;

- Mô tả được vị trí, vai trò của khách sạn trong ngành Du lịch và đặc trưng của hoạt động khách sạn, tác động của nó về mặt kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường;

- Trình bày được cơ cấu tổ chức, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong khách sạn; mối quan hệ giữa các bộ phận trong khách sạn và đề xuất được các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách sạn;

- Mô tả được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của khách sạn: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ buồng, nghiệp vụ nhà hàng và chế biến món ăn;

- Liệt kê được các loại trang thiết bị, dụng cụ chủ yếu tại khách sạn và công dụng của chúng;

- Trình bày được các nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, giải thích được lý do phải tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn trong khách sạn, nhận diện được các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa.

- Xây dựng được tính tự tin trong xử lý công việc.

2. Kỹ năng:

- Giao tiếp tốt với khách hàng, phù hợp với yêu cầu phục vụ khách tại bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị; giải quyết phàn nàn của khách hàng có hiệu quả;

- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị khách sạn;

- Thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng tại các vị trí công việc của bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng hoặc khu vực hội nghị, hội thảo theo tiêu chuẩn của khách sạn;

- Ứng dụng được phần mềm quản trị khách sạn trong công việc hàng ngày;

- Quản lý thời gian làm việc hiệu quả;

3. Thái độ:

- Đạo đức nghề nghiệp: Có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức tốt, lương tâm nghề nghiệp trong sáng; có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.

- Tinh thần phục vụ khách: tận tụy phục vụ, làm cho khách hài lòng trong suốt quá trình phục vụ; sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu chính đáng của khách trong điều kiện cho phép và luôn lấy chất lượng phục vụ làm tôn chỉ hành động.

- Tính trung thực: Trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chạy theo nhu cầu cá nhân của khách trái với phong tục và pháp luật Việt Nam.

- Tính lịch sự, tế nhị: Thể hiện sự hiếu khách, phong cách văn minh và ứng xử có văn hóa với mọi người; giữ gìn, bảo vệ và tôn vinh truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

- Tính hòa đồng: Tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với mọi người, với khách du lịch, với các bộ phận liên quan để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học đủ khả năng đảm nhiệm các vị trí nhân viên như sau:

- Nhân viên tiền sảnh: lễ tân, thu ngân, tổng đài.

- Nhân viên phục vụ các loại hình dịch vụ lưu trú.

- Nhân viên bộ phận nhà hàng.

- Nhân viên điều hành, kinh doanh trong các công ty chuyên cung ứng các thiết bị và dịch vụ cho khách sạn nhà hàng.

Tùy theo khả năng cá nhân, kinh nghiệm thực tiễn, môi trường công tác và loại hình khách sạn, người học có khả năng đảm đương các vị trí công tác cao hơn như giám sát bộ phận lễ tân, buồng, nhà hàng.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

 Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học liên thông lên cao đẳng trong lĩnh vực chuyên ngành về Quản trị Du lịch – Khách sạn. NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ


Tên nghề:       Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã trường:  CĐĐ3901

Mã nghề:        50810204

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 38

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng:

1. Kiến thức:

- Có hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng & bảo vệc tổ quốc;

- Có hiểu biết về chính sách pháp luật của Nhà nước; nghĩa vụ của công dân;

- Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng như: Word, Excel, phải có chứng chỉ A tin học;

- Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ A;

- Nắm vững được kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn...) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm...); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du khách trong nước và quốc tế;

- Mô tả được kiến thức nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ chế biến bánh và món ăn tráng miệng, văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, tổ chức sự kiện...;

- Nắm vững  kiến thức về tổ chức làm việc theo nhóm và một số kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nghiệp vụ chế biến món ăn cơ bản như: quản trị tác nghiệp, hạch toán định mức, giao tiếp trong kinh doanh, thống kê kinh doanh, quản lý chất lượng, pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ thanh toán, marketing du lịch...;

 

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được các  kỹ năng nghề nghiệp trong việc chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về nguyên liệu động thực vật dùng trong chế biến các món ăn;

- Vận dụng được cách phân loại, lựa chọn và sơ chế, cắt thái, phối hợp nguyên liệu động, thực vật cơ bản và trình bày món ăn.

- Thực hiện được kỹ thuật chế biến cơ bản các loại nước dùng, xốt, xúp, bánh và một số món ăn tráng miệng.

- Thực hiện và trình bày hấp dẫn các món ăn đã học; đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

- Chế biến được các bán thành phẩm của các loại bánh và món ăn tráng miệng có nguồn gốc Châu Á, Châu Âu.

- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị nhà bếp.

3. Thái độ:

- Đạo đức nghề nghiệp: Có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức tốt, lương tâm nghề nghiệp trong sáng; có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.

- Tinh thần phục vụ khách: tận tụy phục vụ, làm cho khách hài lòng trong suốt quá trình phục vụ; sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu chính đáng của khách trong điều kiện cho phép và luôn lấy chất lượng phục vụ làm tôn chỉ hành động.

- Tính trung thực: Trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chạy theo nhu cầu cá nhân của khách trái với phong tục và pháp luật Việt Nam.

- Tính lịch sự, tế nhị: Thể hiện sự hiếu khách, phong cách văn minh và ứng xử có văn hóa với mọi người; giữ gìn, bảo vệ và tôn vinh truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

- Tính hòa đồng: Tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với mọi người, với khách du lịch, với các bộ phận liên quan để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi tốt nghiệp người học có thể tự mở nhà hàng kinhh doanh ăn uống riêng hay đảm đương được các vị trí từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính, và các công việc khác trong nhà bếp, có cơ hội trở thành ca trưởng, ca phó đến tổ trưởng các tổ (sơ chế, cắt thái, sa lát, xốt, xúp, bánh và món ăn tráng miệng...) quản lý chế biến trong nhà bếp tuỳ theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc cụ thể. Hoặc có thể tự mở nhà hàng riêng tùy theo điều kiện kinh tế của bản thân.

- Tham gia xuất khẩu lao động.

5/ Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có khả năng tự học tập, học liên thông lên đại học trong lĩnh vực chuyên ngành về Kỹ thuật chế biến món ăn và các ngành khác như: Kỹ thuật nữ công, ngành Công nghệ thực phẩm,...

 

 

 NGHỀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN

HỆ TRUNG CẤP NGHỀ

Tên nghề:       Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã trường: CĐĐ3901

Mã nghề:        40810204

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp trung học cơ sở (3 năm)

- Hoàn thành chương trình học trung học phổ thông/ hỏng tốt nghiệp (2 năm).

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 26

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng:

- Có hiểu biết các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng & bảo vệc tổ quốc;

- Có hiểu biết về chính sách pháp luật của Nhà nước; nghĩa vụ của công dân;

- Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng như: Word, Excel, phải có chứng chỉ A tin học;

- Có chứng chỉ tiếng Anh A;

- Nắm vững được kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn...) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm...); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du khách trong nước và quốc tế;

- Mô tả được kiến thức nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, giao tiếp trong kinh doanh, văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ chế biến bánh và món ăn tráng miệng, văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, tổ chức sự kiện...;

- Nắm vững  kiến thức về tổ chức làm việc theo nhóm và một số kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nghiệp vụ chế biến món ăn cơ bản như: quản trị tác nghiệp, hạch toán định mức, giao tiếp trong kinh doanh, thống kê kinh doanh, quản lý chất lượng, pháp luật kinh tế, nguyên lý kế toán, nghiệp vụ thanh toán, marketing du lịch...;

2/ Kỹ năng

- Vận dụng được các  kỹ năng nghề nghiệp trong việc chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về nguyên liệu động thực vật dùng trong chế biến các món ăn;

- Vận dụng được cách phân loại, lựa chọn và sơ chế, cắt thái, phối hợp nguyên liệu động, thực vật cơ bản và trình bày món ăn.

- Thực hiện được kỹ thuật chế biến cơ bản các loại nước dùng, xốt, xúp, bánh và một số món ăn tráng miệng.

- Thực hiện và trình bày hấp dẫn các món ăn đã học; đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động.

- Chế biến được các bán thành phẩm của các loại bánh và món ăn tráng miệng có nguồn gốc Châu Á, Châu Âu.

- Sử dụng đúng, an toàn các loại trang thiết bị nhà bếp.

3/ Thái độ

- Đạo đức nghề nghiệp: Có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; có đạo đức tốt, lương tâm nghề nghiệp trong sáng; có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp và thái độ phục vụ tốt.

- Tinh thần phục vụ khách: tận tụy phục vụ, làm cho khách hài lòng trong suốt quá trình phục vụ; sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu chính đáng của khách trong điều kiện cho phép và luôn lấy chất lượng phục vụ làm tôn chỉ hành động.

- Tính trung thực: Trung thực với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chạy theo nhu cầu cá nhân của khách trái với phong tục và pháp luật Việt Nam.

- Tính lịch sự, tế nhị: Thể hiện sự hiếu khách, phong cách văn minh và ứng xử có văn hóa với mọi người; giữ gìn, bảo vệ và tôn vinh truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

- Tính hòa đồng: Tinh thần hợp tác, thái độ cởi mở, thân ái với mọi người, với khách du lịch, với các bộ phận liên quan để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách.

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp; khả năng làm việc theo nhóm;

4/ Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

- Sau khi tốt nghiệp người học có thể tự mở nhà hàng kinhh doanh ăn uống riêng hay đảm đương được các vị trí từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính, và các công việc khác trong nhà bếp tùy theo khả năng và yêu cầu của công việc cụ thể.

- Tham gia xuất khẩu lao động.

5/ Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Có khả năng tự học tập, học liên thông lên cao đẳng nghề Kỹ thuật chế biến món ăn và các ngành khác như: Kỹ thuật nữ công, ngành Công nghệ thực phẩm,...


 

  NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

 

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã trường: CĐĐ3901

Mã nghề: 50340301

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 49

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề.

           

Sau khi hoàn thành khóa học, người học có khả năng:

1. Kiến thức

* Kiến thức liên ngành

- Hiểu và vận dụng được những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn công tác, những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng Việt Nam.

- Khái lược được các kiến thức cơ bản về pháp luật và pháp luật kinh tế.

- Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện nghĩa vụ của công dân.

*Kiến thức cơ sở ngành

- Hiểu và vận dụng được những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên môn được đào tạo (Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán, Luật thuế).

- Hiểu và biết giải quyết các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp (sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai).

- Nghiên cứu được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phải có chứng chỉ A tin học.

- Có trình độ ngoại ngữ đạt trình độ A tiếng Anh.

*Kiến thức ngành

- Thực hành được hệ thống chứng từ, sổ sách, tài khoản, hình thức kế toán phục vụ cho quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán và quản lý tài chính doanh nghiệp.

- Biết lập và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của từng loại chứng từ kế toán.

- Lựa chọn các loại sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp với từng hình thức kế toán.

2.Kỹ năng

*Kỹ năng thực hành

- Lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán.

- Ứng dụng được hai đến ba phần mềm kế toán thông dụng hiện nay (Misa, Simba, Fast, DTSoft,...).

- Lập chứng từ, sổ sách kế toán trên phần mềm excel.

- Lập được kế hoạch tài chính, báo cáo thuế và báo cáo tài chính.

- Tư vấn được cho lãnh đạo những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật.

*Kỹ năng thiết kế, tổ chức

- Liên hệ công việc với cơ quan thuế và các tổ chức tín dụng.

- Tổ chức được công tác kế toán và quá trình kiểm tra đánh giá phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp tương ứng với vị trí đảm nhiệm.

3. Thái độ

Có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và tính kỷ luật cao, sẵn sàng đảm nhiệm công việc được giao ở noi làm việc.

4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ đảm nhận nhiệm vụ kế toán viên tiền mặt, kế toán viên thanh toán, kế toán viên vật tư, kế toán viên tiền lương, kế toán tổng hợp tại các loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan thuộc khu vực quản lý nhà nước (các cơ quan tài chính, các đơn vị hành chính sự nghiệp), các tổ chức xã hội khác.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 Có thể học tập, phát triển lên ở các trình độ đại học và cao hơn nữa.

 

 

 

 
  THÔNG TIN CHUẨN ĐẦU RA
  Chuẩn đầu ra
  THÔNG TIN THƯỜNG XUYÊN
 
  THÔNG TIN QUẢNG CÁO
 
 
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  
 
 THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
 
 
Bản quyền thuộc về Trường Trường cao đẳng nghề Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 276 Trường Chinh - Phường 7-TP Tuy hoà- Phú Yên
Điện thoại: 057. 3841915 Fax: 057.3842537